AİLE – VELAYET – BOŞANMA HUKUKU

AİLE – VELAYET – BOŞANMA HUKUKU aileye ilişkin olan bütün konularla ilgilenen Türk Medeni Kanun ışığında düzenlenmiştir. Boşanma nedenleri her ne olursa olsun, bundan ötürü dava Aile Mahkemeleri kapsamında görülür. Eğer ki aile mahkemesi ikamet yerinde yok ise asliye hukuk mahkemelerinde boşanma ve ayrılık davaları görülmektedir. Boşanma nedenleri de TMK kapsamına göre düzenlenmiştir.

Medeni hukuk kapsamında olan aile hukuku, evlenme, nişanlanma, mal paylaşımı, boşanma, evlat edinme, nafaka, aile konutları, velayet, yardım nafakası ve kayyımlık gibi bütün aile ilişkilerini konu almaktadır. Bu hukuk alanı çocuk hakları ve kadın hakları hususlarından bağımsızdır. Bunlar başlı başına farklı bir inceleme alanı olsa da bu disiplin içinde de değerlendirilmektedir.

Aile Hukuku Nedir?

Evlilik hukuku olarak da isimlendirilen aile hukuku, evlilik, nişanlanma, çocuk velayeti, boşanma gibi bütün konularda oluşabilecek anlaşmazlıklar ve aile problemlerini ele alır. Eşlerin birbiri ile olan uzaklıkları veya çocuk/kadın hakları da aile hukuku kapsamına dahil olmaktadır. Vesayet konularına ek olarak hüküm verme yetkisi de vardır. Türk medeni kanununda düzenlenen yasal hükümler bu hukuk alanının temelini oluşturur. Toplum içindeki düzenin korumasını mümkün kılan ve aile birliğinin huzurlu ve güvenli bir biçimde muhafaza edilmesini destekleyen aile hukuku, son derece özel ve değerlidir.

Aile Hukuku Ne Demektir?

İsmi üstünde, aile içinde meydana gelebilecek her çeşit problemin çözümü için devreye giren mekanizmadır. Medeni hukukun kapsamı dahilinde ele alınan bu problemler aile hukukunda çözüme kavuşturulur. Evlilik, nişanlanma, mal edinme, boşanma, velayet, vesayet, yardım nafakası gibi hususlarda her çeşit problemi ve çözümü aile hukuku sunmaktadır.

Evli ya da evlilik dışı ortak yaşam arkadaşlıkları hakkında da çıkabilecek her çeşit soruna yine aile hukuku nezdinde bakılır ve sonucun elde edilmesi sağlanır. Hukuk sisteminiz içinde yasal olmayan evliliklerle alakalı bir açıklama, kural ya da madde bulunmaz fakat bu ilişkilerden doğan çocukların konusu bağlamında yine aile hukuku devreye girmektedir. Doğan her çocuk evlilik dışı ya da evlilik içi olsun, eşit haklara sahip olurlar. Aile içindeki şiddet durumları, çocuk kaçırma durumları, suni döllenme yoluyla evlat sahibi olmak, çocuk istismarları, taşıyıcı annelik, çocuk ve kadın hakları gibi farklı konular da bu hukuk alanı kapsamında yer almaktadır.

Bu bahsettiğimiz bütün sıkıntılı hallerde iş aile mahkemelerine düşmektedir. Bu noktada psikologlar, ruh bilimciler ve sosyal çalışmacılar ile beraber de ortak bir iş yürütülebilmektedir. Aile mahkemesine atanacak olan hakimlerin, aynı zamanda evli ve çocuklu olup olmadıkları da önemlidir. TMK aile hukuku çerçevesinde her çeşit problem maddeler şeklinde sıralanarak nasıl sonuçlanıp karara varılacağı da açıklanmıştır. Verilecek olan kararlarda Türk aile yapısı, görenek ve gelenekler, adet ve örfler de önemlidir.

Aile hukuku, esasen evliliklerin hukuku şeklinde bilinmektedir. Nişanlanmadan evliliğe kadar uzanan yoldan başlar ve sonrasında oluşabilecek bütün problemleri içine alan, eşlerin birbirleriyle olan uzaklıklarını, kadınların ve çocukların haklarını koruma altına alan, vesayet hususlarında hüküm verme yetkisi bulunan, çocuk istismarı söz konusu ise yasal şekilde gereken cezaların verilmesini mümkün kılan bir hukuk alanıdır.

TMK ile belirlenmiş olan yasal hükümler bu hukukun temelidir. Toplum içindeki düzenin ve aile birliğinin korunması amacıyla kesinlikle olmazsa olmazlar arasında yer alan noktalardan biri de aile hukukudur diyebiliriz. Aile hukuku için aile yapılanması ve içinde meydana gelebilecek her çeşit problem çok özel ve aynı zamanda önemlidir. Düzenin korunması maksadıyla yapılan tüm uygulamalardan bu mahkeme sorumlu olmaktadır. Aile kurumunun nasıl olması gerektiğini ve olası problemler ile nasıl baş edileceğini bize aile hukuku anlatmaktadır.

Toplumun en küçük yapı taşı olan aile birliğinin korunması demek, aslında güvenli ve huzurlu bir toplum anlamına gelmektedir. Mutlu evlerde dünyaya gelen çocuklar da geleceğe daha güvenle bakarlar ve kendi ayakları üzerinde durabilecek kapasiteye erişirler. Ama hiç istemese de aile içi problemleri yok saymamız mümkün değildir. Toplumumuzda gün geçtikçe artış gösteren boşanmalar beraberinde pek çok sorunu da getirmektedir. Bu aşamada ise devreye giren aile hukuku olmaktadır. Yasal şekilde düzenleme altına alınmayan bazı hususlarda meydana gelebilecek bilinmezlikler birçok büyük problemin de kaynağı olmaktadır. Özellikle de boşanmış ebeveynlerin çocukları hususu bütün ülkeler için geçerli olan bir sorundur. Eğer anlaşmalı boşanma durumu söz konusu değil ise çocukların iki taraf arasında kalması yüksek ihtimaldir. Bu durum ise beraberinde çeşitli psikolojik sorunları da getirmektedir.

Aile Hukuku Neden Önemlidir?

Aile hukuku, evlilikte her iki tarafı da koruyan en mühim hukuk alanlarından biri olmaktadır. Aile içinde oluşan problemlerin hukuksal bakımdan çözülmesi amacıyla devreye giren bir sistem olmaktadır. Medeni hukuk kapsamında ele alınan bu sorunlar aile hukuku tarafından çözüme kavuşturulmaktadır.

Bu disiplin, evlilik, nişanlanma, boşanma, mal edinme, velayet, evlat edinme, vesayet ve yardım nafakası gibi hususlarda bütün süreci ve kuralları açıklayan yasalara sahiptir.

Sadece evlilik değil, aynı zamanda nişanlanma veya evlilik dışı ortak yaşam, evlilik dışı çocuk gibi konuları da incelemektedir ve ilgilenmektedir. Dünyaya gelen çocuklar, evlilik dışı olsa dahi eşit haklara sahip olarak doğarlar.

Bu disiplin dahilinde incelenen diğer hususlar ise aile içi şiddet, evlat edinme, çocuk kaçırma, suni döllenmeyle çocuk sahibi olma, çocuk istismarları, taşıyıcı annelik ve çocuk hakları da incelenmektedir. Fakat tüm bu konular son derece geniş olmasından ötürü bazı durumlarda çeşitli hukuk birimlerine de taşınabilmektedir. Aile hukuku, bir aile içinde yaşayan bireylerin en başta güvenli hayat sürme olmak üzere bütün haklarını koruyan ve mağduriyeti önleyen bir alan olmaktadır. Huzur ortamı ve güvenlik sunan bu disiplin, Türk toplumu açısından son derece önem arz etmektedir.

Aile Hukuku Kapsamı Nedir?

Aile hukuku kapsamı net olarak bilinmelidir. Aile hukuku, aile ilişkilerini düzenleyen bir alandır. Medeni hukukun bir alt dalı olmaktadır. Aile hukuku, TMK’da evlilik hukuku, vesayet ve hısımlık olmak üzere üç alt başlıkta düzenlenir. Bu bağlamda aile hukukunun ilgilendiği konu başlıkları ise yardım nafakası, kayyımlık, vesayet, çocuk hakları, kadın hakları, çocuğun nafaka hakkı, velayet, evlan edinme, soybağı, aile konutu, mal rejimleri ve mal paylaşımı, boşanmanın şartları ve sonuçları, evlenmenin şartları ve hükümleri, nişanlanma şeklindedir.

Aile Hukuku Davaları Nerede Görülür?

Aile hukukundan meydana gelen davalar aile mahkemesinde görülür. Ancak bazı dava türleri özel şekilde farklı mahkemelerde de ayrıca görülebilir. Toplumun temel yapı taşı olan ailenin düzeni için yasa koyucular aileyi alakadar eden bütün konularda düzenlemeler gerçekleştirmişler ve uluslararası sözleşmelerle de koruma altına almışlardır.

Velayet Davası

Boşanma davalarının en bilinen problemlerinin başında ise velayet yer almaktadır. Bu hususlar velayet davaları ile görülmektedir. Hele ki çocukların payına miras düşüyor ise velayetlerin kime verileceği de sıklıkla gündeme gelmektedir. Nafaka sorunları ise başlı başına dava konusudur. Bunlarda yasal düzenlemeler ve mahkeme hakimlerinin yaptırımları dahi bazen işe yaramaz. Özellikle de babalar çocuklarına nafaka verme konusunda direnebilirler.

1982 senesi anayasasında aile birliği kavramı Türk toplumunun temeli şeklinde düzenleme altına alındı. Evlilik yoluyla birleşen, yakınlık elde eden bireylerin bir araya gelerek oluşturmuş oldukları en küçük topluluk aile şeklinde isimlendirilmektedir. İşte aile hukuku da bu topluluğu meydana getiren kişilerin her birinin görev ve haklarını düzenlemektedir. İşin özü tam olarak budur. Aslında aile hukuku içerik bakımından bütün hukuk alanlarının üzerindedir. Bu hususla alakalı olarak sürekli şekilde yasal düzenlemeler yapılır. Bunun için aile birlik ve bütünlüğünün korunması amaçlanmaktadır. Önceden problem teşkil etmeyen fakat zamanla toplumda ağır yaraların açılmasına sebep olabilecek bütün problemler daha sonra çıkarılan kanunlar ile denetim altına alınarak aile hukuku içinde değerlendirilmektedir.

Şanlıurfa Boşanma Avukatı

Aile hukuku söz konusu olduğunda boşanma davaları da bu hukuk alanında yer almaktadır ve sıklıkla sorgulanan hususlardan biridir. Boşanma, yasal koşulları taşıyan bir evliliğin sona erdirilmesi anlamına gelmektedir. Boşanma davaları anlaşmalı boşanma ya da çekişmeli boşanma şeklinde görülmektedir. Toplumun en temel yapısı olan aile üzerinde derin etkilerin olması sebebi ile ortaya çıkan boşanma, yalnızca mahkeme kararı ile bazı koşuların olması durumunda gerçekleşmektedir. Boşanma nedenleri şunları içermektedir:

 • Evlilik birliğinin temelden sarsılmış olması.
 • Akıl hastalığı.
 • Yaşama kast, onur kırıcı ve kötü davranış.
 • Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme.

Aile Hukuku Avukatı

Aile hukuku davaları için iyi bir aile hukuku avukatı desteği almak önem arz eder. Toplum yapısı açısından ülkemizde haklar direkt olarak sağlanmamakta ve aile üyeleri girdiği arayışı aile mahkemelerinde avukatlar yardımı ile neticelendirmektedir. Aile üyesi, aile mahkemesinde hukuki uyuşmazlığı avukatsız şekilde de çözüme kavuşturabilir. Ancak alanında uzman bir avukattan destek almak son derece önemlidir. Aile hukukunu alakadar eden iş ve davalarda alanında profesyonel aile avukatı desteği şarttır. Çünkü profesyonel ve deneyimli bir aile avukatı, hukuki deneyim ve bilgisi ile gerektiğinde talep halinde dava yoluna gitmeden aile üyeleri ile dostça anlaşmalar da yapabilir. Sürekli iletişim ve danışma ile ailesel sorunları çözüme kavuşturmasını bilir.

Ülkemizde insanlar aile hukukunun ilgilendiği velayet, mal paylaşımı, boşanma, nafaka ve tazminat gibi pek çok hususta hoş olmayan deneyimler yaşamışlardır. Hukuk büromuz, profesyonel aile avukatı kadrosu ile ailelerin bu konulardaki olumsuz deneyimlerini deneyim ve bilgisini kullanarak değiştirmeyi hedeflemektedir. Aile avukatları aile üyelerinin uyuşmazlıklarını onuru koruyarak bütün yasal yönleriyle değerlendirmek sureti ile çözüme kavuşturmaktadır. Aile üyelerince evlilik kurumunun içinde olmayan mutluluğu yasal koşulları oluştuğu taktirde boşanma ile sağlamaktadır.

Aile hukuku alanında sunmuş olduğumuz hizmetlerimizin kapsamı şunları içermektedir:

 • Tanıma ve tenfiz davaları şeklinde isimlendirilen yurt dışında alınan boşanma kararlarının ülkemizde tanınması ve tenfizi gibi konular.
 • Evlenmeye izin müddetinin kaldırılması davaları.
 • Ayrılık kararı alınması.
 • Boşanma işlemleri esnasında alınabilecek olan güvenlik uygulamaları.
 • Evlat edinme işlemleri.
 • Nesebin reddi ve tashihi davaları.
 • Evlilik dışı dünyaya gelen çocukla baba arasındaki soy bağının kurulması davası.
 • Tedbir, iştirak, yoksulluk ve yardım nafakalarının belirlenmesi ve icrasına yönelik olan nafaka davaları.
 • Çocukların velayetinin belirlenmesine yönelik olan dava türleri.
 • Evlilik birliği sonrasında edinilen malların paylaşımına yönelik olarak katkı payı hakkında ilgili davalar.
 • Evlilik birliğinin temelden sarsılması davaları.
 • Anlaşmalı boşanma.
 • Çekişmeli boşanma.
 • Nişanın bozulmasından dolayı meydana gelen hediyelerin geri verilmesi ve maddi ya da manevi tazminat davaları.
 • Yabancıların ülkemizde evlilik işlemlerinin yapılması davaları.
 • Evlilik öncesi mal ayrılığı sözleşmesinin hazırlanması davası.

Agâh Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk Tarafından Aile Hukukuna İlişkin Verilen Hizmetler;

Boşanma ve Soybağı Davalarının Yürütülmesi

Anlaşmalı Boşanmalarda Protokol Düzenlenmesi ve Yürütülmesi

Çekişmeli Boşanma Davalarında Maddi ve Manevi Tazminat Taleplerinin Sunulması

Aile Hukuku Kapsamında Tedbir Nafakası, İştirak Nafakası, Yoksulluk Nafakası Talepleri

Boşanmadan Sonra Malvarlığı Tasfiyesinin Yürütülmesi

Velayet ve Nafaka Hükümlerine Aykırı Davranılmasına Karşı Hukuki Çözüm Yolları Üretilmesi

Aile İçi Şiddet ve Benzeri Hallerde Tedbir Kararı Alınması

Evlat Edinmeden Kaynaklanan Uyuşmazlıkların Çözüme Kavuşturulması

Evlenecek Taraflar Arasında Yapılacak Malvarlığı Sözleşmeleri Hakkında Danışmanlık Hizmeti Sağlanması

Nişanlanmanın Sona Ermesinden Kaynaklanan İhtilafların Çözülmesi

Aile Mahkemelerinde Görülen Aile Hukukuna İlişkin Tüm Uyuşmazlıkların Takibi