Avukatlık & Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk

AİLE – VELAYET – BOŞANMA HUKUKU

AİLE – VELAYET – BOŞANMA HUKUKU

Aile Hukuku

Toplumun en küçük temel yapısını aile oluşturur. Geçmişten günümüzü gerek gelenek ve göreneklerimize göre gerekse toplumun ağırlıklı dini inancına göre aile kavramı çok önemlidir. Bu önem arz eden aile kavramının kuruluşu, işleyişi, son bulması gibi düzenlemeler aile hukuku kapsamındadır. Aile hukuku toplum eksenli bir hukuk bilim dalıdır. Aile hukukunun merkez noktası toplumdur.

Ülkemizde aile hukukun temel kaynağı önce anayasa ardından da 4721 sayılı Türk medeni kanunudur. aile hukukuna ilişkin kavramlar Türk medeni kanununda detaylı olarak düzenlenmiştir.

Aile Hukuku Avukatı

Aile hukuku avukatı, aile hukukundaki düzenlemelere hakim, özel branşı aile hukukundan kaynaklanan davalar olan avukattır. Günümüzde avukatlık mesleğinde her ne kadar nitelik ve branş ayrımı olmasa da, aile hukuku avukatı aslında avukatlık mesleğinde özellik arz eden bir alandır. Aile hukuku avukatı, toplumu çok iyi tanımalıdır. Aile hukuku avukatı, toplumla iç içe yaşamalıdır. Çünkü, toplumu oluşturan en kutsal birim ailedir.

Boşanma Avukatı

Boşanma avukatı da aile hukuku alanında kendine özgü bir alana sahiptir. Boşanma avukatı, aile hukukunda düzenlenen evlilik birliğinin sona ermesinden kaynaklanan davalarla ilgilenir.

Türk Medeni Kanununun 161. Maddeleri ile 184. Maddeleri arası boşanmaya ilişkin düzenlemeleri içermektedir. Boşanma avukatı, bu bahsettiğimiz kanun maddelerine ve devamında aile hukukunun diğer kanun maddelerine hakim olmalıdır. Çünkü, boşanma avukatının icra ettiği alan, kişilerin özel hayatını ilgilendiren ve gelecekteki hayatına yön veren bir alandır. Bu sebeple boşanma avukatının sorumluluğu da çok fazladır.

Boşanma avukatı, kurmuş olduğu evlilik birliğinde huzuru ve saadeti bulamayan müvekkillerinin en büyük destekçisidir. Onların haklarını savunmak, gelecekte kuracakları hayatında mağdur olmalarının önlemek boşanma avukatının en öncelikli görevidir.

YOKSULLUK NAFAKASI

Türk Medeni Kanunundaki 175. maddeye göre ilk şart, boşanma yüzünden nafakayı talep eden eşin yoksulluğa düşmesidir. Asgari ücret ve altında geliri bulunanlar yoksul sayılır. Asgari ücret seviyesinde geliri bulunan eş yoksulluk nafakası talebinde bulunabilir. Yani asgari ücret yoksulluk nafakası talep edilmesine mani değildir.

Nafakaya hükmolunabilmesi için diğer şart, lehine nafaka hükmolunacak eşin kusuru daha ağır olmamalı ya da taraflar eşit kusurlu olmalıdır. Şayet boşanma davasında kusur değerlendirilmesi yapılmamış ve boşanmanın kesinleşmesinden sonra ayrı dava ile yoksulluk nafakası istenmiş ise sonradan açılan bu nafaka davasında mahkemece kusur değerlendirilmesi yapılarak sonucuna göre karar verilmelidir.

TEDBİR NAFAKASI

Türk Medeni Kanununun 195. ve 196. maddelerinde evlilik birliğinin devam ettiği ve eşler ile çocukların aynı çatı altında yaşadığı durumlarda açılacak tedbir nafakası düzenlenmiştir.

Bu nafaka türü nafaka yükümlüsü eşin evin giderlerine katılmaması, diğer eş veya çocuklarına karşı nafaka yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda talep edilen bir tedbir nafakası türü olup, uygulamada çok az rastlanmaktadır.

İŞTİRAK NAFAKASI

Bu nafaka çeşidi müşterek küçük çocuğa ait bir hak olup, boşanma davası sırasında velayet kendisine verilen anne veya baba iştirak nafakası talebinde bulunamayacağını beyan etmiş olsa bile. Velayet kendisine verilen eş, boşanmanın kesinleşmesinden hemen sonra iştirak nafakası talebinde bulunabilir. Zira boşanma davasındaki beyan çocuğa bağlamaz. Çocuğun bu hakkından vazgeçilemez.

Evlilik dışı ilişkiden doğan çocuğa bakan ana, babadan iştirak nafakası talebinde bulunabilir.

Boşanmanın kesinleşmesinden sonra çocuk, velayeti kendisine verilen eşin yanında değil de velayet kendisine verilmeyen eşin yanında kalıyorsa. Bu kişi çocuğa baktığından velayet kendisinde olmamasına rağmen velayet kendisinde olan eşten iştirak nafakası talebinde bulunabilir.

Zira iştirak nafakasında fiili durum (çocuğa fiilen bakan) nazara alınmaktadır. (TMK’nın 182/2, 329/1 maddeleri) TMK’nın 330. maddesine göre, iştirak nafakası miktarı, çocuğun ihtiyaçları, ana babanın hayat koşulları, ödeme güçleri dikkate alınarak belirlenir. Çocuğun geliri varsa bu da göz önünde tutulur.

Boşanmadan sonra iştirak nafakası talep edilmesi, nafaka artırım talebinde bulunulması halinde yetkili mahkeme TMK’nın 177. maddesine göre nafaka alacaklısının yerleşim yeri mahkemesidir.

YARDIM NAFAKASI

Türk Medeni Kanununun 364, 365 ve 366. maddelerinde düzenlenmiştir. Akrabalar arasındaki dayanışma esasından kaynaklanmaktadır.

Uygulamada en çok karşılaşılan yardım nafakası davası, boşanma sonrası hükmolunan iştirak nafakasının çocuğun reşit olması ve eğitim hayatına devam etmesi nedeni ile ana veya babadan birisi aleyhine açılan yardım nafakası türüdür.

Çocuk reşit olmasına rağmen eğitimi devam ediyorsa eğitim hayatı boyunca nafaka talebinde bulunabilir.

Açık öğretim, açık lise vs. yerlerde öğrenci olunması yardım nafakası istenmesine engel değildir.

Reşit olan, üniversite eğitim hayatı olmayan, eğitim, ekonomik ve sair nedenlerle iş bulamamış, çalışamayan ve bekar olan kız çocukları, her zaman nafakayı ödeyecek güçte olan ana babadan yardım nafakası talebinde bulunabilirler.

AGÂH Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk

Gerek Türk vatandaşları gerekse Türk vatandaşı ve yabancılar arasındaki evlenme, nişanlanma, boşanma,  nafaka, velayet, mal rejimi, hısımlık, soy bağı, evlat edinme, çocuk malları, aile malları gibi konularda uyuşmazlıkların mahkeme önünde ve taraflar arasında protokol düzenlenerek çözümü için özel hayatın gizliliğine dikkat ederek Aile Hukuku alanında Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık hizmeti vermektedir.

Agâh Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk Tarafından Aile Hukukuna İlişkin Verilen Hizmetler;

Boşanma ve Soybağı Davalarının Yürütülmesi

Anlaşmalı Boşanmalarda Protokol Düzenlenmesi ve Yürütülmesi

Çekişmeli Boşanma Davalarında Maddi ve Manevi Tazminat Taleplerinin Sunulması

Aile Hukuku Kapsamında Tedbir Nafakası, İştirak Nafakası, Yoksulluk Nafakası Talepleri

Boşanmadan Sonra Malvarlığı Tasfiyesinin Yürütülmesi

Velayet ve Nafaka Hükümlerine Aykırı Davranılmasına Karşı Hukuki Çözüm Yolları Üretilmesi

Aile İçi Şiddet ve Benzeri Hallerde Tedbir Kararı Alınması

Evlat Edinmeden Kaynaklanan Uyuşmazlıkların Çözüme Kavuşturulması

Evlenecek Taraflar Arasında Yapılacak Malvarlığı Sözleşmeleri Hakkında Danışmanlık Hizmeti Sağlanması

Nişanlanmanın Sona Ermesinden Kaynaklanan İhtilafların Çözülmesi

Aile MahkemelerindeGörülen Aile Hukukuna İlişkin Tüm Uyuşmazlıkların Takibi


SORMAK İSTEDİĞİNİZ BİR ŞEY VAR MI?

whatsapp
ara