SPOR – UÇK – TAHKİM HUKUKU

Spor – UÇK – Tahkim Hukuku sıkça araştırılan hukuk alanlarından biri olmakla beraber bu alanda elde edebileceğiniz detaylı bilgileri sizlerle paylaşıyoruz. Spor, beden sağlığı için faydalı bir aktivite türüdür. Bu aktiviteyle profesyonel biçimde uğraşanlar içinse bu alan bir tutku haline gelmiştir. Çoğu insan sporu aktif biçimde yapar ve bunu bir tutku haline getirir. Bundan dolayı bunu meslek edinen ve mesleği dahilinde profesyonel kurum veya kuruluşlarda çalışan sporcular vardır. Bu kurum ve kuruluşlarda çalışan sporcu bireylerin sahip oldukları çeşitli haklar ise spor hukuku dahilindedir. Yani esasen spor hukukunun ilgilendiği alanlardan biri, sporcuların menfaat ve haklarının gözetilmesi olmaktadır.

Aynı zamanda bu kurum ve kuruluşların birbiri ile olan ilişkileri, düzenlenen spor müsabakaları dahilinde ortaya çıkan çeşitli yanlışlar ve buna yapılan itirazlar gibi çeşitli durumlar da yine spor hukuku dahilindedir. Bunlara daha ayrıntılı bir açıdan bakmak amacıyla spor hukuku hususundaki açıklamaları derinleştirmek önemlidir. Aynı şekilde hak ve çıkarların korunması gibi durumlarda sporcuların bu maddeleri bilmesi önemli. Veya muhakkak alanında deneyimli bireylerden destek alınmalıdır. Aksi durumda kanunen bazı durumlarda problem doğabilir ve istenmeyen durumlar ile karşılaşmak söz konusu olabilir.

Spor Hukuku Nedir?

Spor hukuku nedir? Hukuki bakımdan tanımlayacak olursak spor hukuku, spor karşılaşmaları, sportif aktiviteler ve sportif örgütler ile alakalı hukuk kurallarını düzenler ve bunları sistematik biçimde yürürlüğe koyar. Ülkemizde yeni yeni gelişmeye başlayan bu alan, gelişmelerin güncelliğinin sağlanabilmesi adına ve yine gelişmelerin yakından takip edilebilmesi maksadıyla mutlaka deneyimli ile çalışılmalıdır. Eğer ki spor alacaklarının tahsil edilmesi veya spor aktivitelerindeki kuralların ihlali veya sözleşmeler hususunda problemler yaşıyor iseniz avukata desteği alabilirsiniz.

Spor hukuku, kulüplerin, sporcuların, takım sahibi firmaların, uluslararası ve ulusal federasyonların birbirleriyle yapmış olduğu sportif fiillere ilişkin kuralları düzenleyen bir hukuk dalıdır. Bu hukuk alanı hem özel hukuk hem de kamu hukukundan öğeler barındırmaktadır. Ayrıca iş hukuku, rekabet hukuku gibi diğer pek çok hukuk alanı ile de etkileşimdedir.

Spor Hukuku Neleri Kapsar?

Spor hukuku kapsamı bilinmelidir. Spor hukukunun temelinde, her bir oyuncu yani sporcu için eşit, adil ve kurallı davranışlar bütününün oluşturulması ve bunun sporculara sunulması bulunmaktadır. Bu nedenle de sürekli güncellenmekte ve yenilenmektedir. Anayasayı da direkt olarak ilgilendirmektedir. Çünkü bu hukuk alanında yapılan düzenlemelerin pek çoğu anayasada bulunmaktadır. Bundan ötürü her iki hukuk kavramı da birbiri ile yakından alakalıdır. Mesela, sporcuların spor aktiviteleri sırasındaki kanuna aykırı davranışları ceza hukukunu ve elbette anayasayı ilgilendirir. Spor hukukunun en mühim özelliklerinden biri de milletler arası nitelik taşıması olmaktadır. Ülke sınırları dahilinde meydana gelen olumsuzluklar için bazı spor kurallar bu düzeyde kalabilir ve millet arası karşılaşmalarda oluşan spor kuralları devreye girmektedir.

Spor hukukunun pek çok farklı hukuk alanı ile alakalı olduğunu söyleyebiliriz. Bunlardan biri de iş hukuku olmaktadır. Çünkü sporu bir meslek haline getiren ve bundan gelir kazanan bireylerin, takımlarla yapmış oldukları sözleşmeler bulunmaktadır. Bu sözleşmelerde oluşacak aksaklıklar esasen direkt olarak iş hukukunu alakadar etmektedir. Spor hukuku konusunda meydana gelen anlaşmazlıklar nezdinde alanında deneyimli ve uzman kişilerden destek alınması da oldukça önemlidir. Spor hukuku kapsamı şunları içermektedir:

 • Sporla alakalı sponsorluk sözleşmeleri
 • Yayıncı kuruluşlarında gerçekleştirilen sözleşmeler
 • Spor organizasyonları tarafından kendi aralarında meydana gelen uyuşmazlıklar
 • Spor organizasyonlarında çalışanların uyuşmazlıkları
 • Spor hakkında düzenleyici organların sporculara vermiş oldukları disiplin cezalarıyla alakalı uyuşmazlıklar.

Spor Hukuku Kaynakları Nelerdir?

Spor günümüzde sosyal ve fiziksel yaşama katkı sunan bir aktivite olmasına ek olarak son dönemlerde popülerlik kazanmasıyla beraber ekonomik şekilde büyüyerek, yeni bir ticari alan biçiminde de varlık göstermektedir. Sportif aktivitelerin ulaştığı ekonomik güç ve etkileşim, içinde yer aldığı sektörlerle beraber spora özgü özel ve istisnai özellikteki kuralların varlığı, bu faaliyete ilişkin hukukun ayrı bir disiplin olarak var olma zorunluluğunu oluşturdu. Bağımsız bir hukuk disiplini şekilde spor hukukunu meydana getiren bu kural ve kavramların en belirgin özelliği ise küresel olmalarıdır.

Hukukun çoğulluğuna bir örnek vermek gerekirse bu spor hukuku olur. Hem kamu hem de özel hukuka dair öğeler barındıran bu hukuk alanı sınırlar ötesi olma özelliğini de barındırır. Spor hukukunun pozitif birincil ve ikincil kaynakları özel hukuk tarafından yaratılmıştır. Devletlerin coğrafi sınırlarından bağımsız şekilde sınırlar ötesi hukuk şeklinde de isimlendirilir. Spor hukuku kaynakları şunları içermektedir:

 • Dünya Anti Doping Ajansı (WADA)’nın Kod (Wada Code) u ve uygulamaları
 • Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS)’nin usul hükümlerini içeren Kodu ve içtihatları
 • Ulusal spor federasyonlarının tüzük ve talimatları
 • Ulusal olimpiyat komiteleri (NOC)’nin tüzük ve talimatları
 • Uluslararası Spor Federasyonlarının (IF) Statüleri ve çıkardıkları diğer talimatlar
 • Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC)’nin Olimpik Şartı

Spor Hukukunun Amaçları Nelerdir?

Spor hukuku amaçları aşağıdaki gibi açıklanabilir:

 • Dopingle mücadele etmek.
 • Çevreyi korumak.
 • Cinsiyetler arasında ayırımcılık yapmamak.
 • Ayırımcılık yapmamak ve ırkçılıkla mücadele etmek.
 • Rekorları denetlemek ve tescil etmek.
 • Kendi sporunda sadece bir tek ulusal ve uluslararası federasyonu tanımak.
 • Sporların federasyonları ve özellikle Uluslararası Olimpiyat Komitesi ile iyi ilişkiler içerisinde olmak.
 • Uluslararası şampiyonalar düzenlemek, organizasyonlarını bizzat yapmak ya da gerçekleştirilmelerini denetlemek.
 • Sporun mümkün olan en ileri derecede ve en yaygın biçimde uygulanmasını, gelişmesini gerçekleştirmek.
 • Sporun promosyonunu sağlamak.
 • Milliyetine bakılmaksızın tüm yarışmacılara uygulanan kurallara saygıyı sağlamak.
 • Sporu uluslararası düzeyde yönetmek, sportif disiplini sağlamak.

Uyuşmazlık Çözümü

Spor hukuku alanında profesyonel avukatlarımız, teknik adam, sporcu, oyuncu temsilcileri, spor kulüpleri, federasyonlar arasında meydana gelen öncelikle mali uyuşmazlıklar ve disiplin uyuşmazlıkları olmak üzere bütün hukuki uyuşmazlıkların çözümünde tarafları, uluslararası ve ulusal sportif yargı mercileri nezdinde temsil etmektedir. Aynı zamanda uyuşmazlık çözümü ekibimiz, müvekkillerimizi Spor Tahkim Mahkemesi nezdinde davalarda ve temyiz davalarında da temsil etmektedir.

Spor Avukatı Nedir?

Günümüzde hem ekonomik hem de sosyal anlamda büyük önem taşımasından dolayı sporun vazgeçilmez bir parçası olan spor hukuku, gelişmiş ülkelerde yer alan hukukun ayrılmaz bir dalıdır. Sporun doğasındaki değişkenlik ve hız gereği, spor hukuku da daimi olarak yeni kural ve düzenlemelere gereksinim duymaktadır. Bundan dolayı hukukun diğer alkanlarına göre spor hukuku çok daha dinamik bir yaklaşıma sahip olmaktadır.

Spor hukuku mevzuatının temel hedefi, birbirinden farklı ve karmaşık yapıdaki oyunları her katılımcı ve oyuncu bakımından adil, eşit ve kuralları bir yapıya kavuşturmaktır. Aynı zamanda bu kurallara uyulmaması durumunda da uygulanacak olan yaptırım ve spor hukuku cezalarını düzenlemektedir.

Aslında spor avukatı diye bir meslek bulunmamaktadır. Çoğunlukla avukatlarından alakadar oldukları yani uzmanlık alanlarını nitelemek için avukat sıfatının önüne bu tarz bir niteleyici kavram konulmaktadır. Spor hukuku avukatı tabiri de buradan gelmektedir. Bu söylemler özellikle halk arasında türetilir ve yaygın şekilde kullanılır.

Spor Avukatı Görevleri Nelerdir?

Spor avukatları, spor hukuku dahilinde olan çeşitli anlaşmazlıklar sebebi ile bireylerin veya kurum ve kuruluşların haklarını savunur. Bunları detaylı bir biçimde açıklayacak olursak şunlardan söz edebiliriz:

 • Sporda düzensizlik ve şiddetin önlenmesine ilişkin kanun, TFF kuruluş ve görevleri hakkında kanun, FIFA ve UEFA karar ve uygulamaları ve bunlara bağlı olan mevzuatlar dahilinde alakalı taraflara mevzuat ile uyum içinde ilerleyen spor hukuku danışmanlık
 • Hak mahrumiyetleri kararlarına ilişkin hukuki sürecin yürütülmesi.
 • Uluslararası turnuvalar için organizasyon aşamasındaki durumlar bakımından hukuki desteklerin sağlanması.
 • İdari ve adli yargı makamları ve Milletlerarası Spor Tahkim Mahkemesi dahilinde danışmanlık hizmeti verilmesi.
 • Sporcuların ve kulüplerin vergi cezalarına ilişkin problemlerin veya tutarsızlıkların çözümü için hukuki destek hizmetlerinin sağlanması.
 • Profesyonel sporcuların medyadaki kişilik haklarının korunması için koruyucu avukatlık hizmetlerinin sunulması.
 • Spor kulüpleri ve oyuncuların isim hakları, ürün sponsorlukları, telif içeren ürünlerin satışı, reklam ve pazarlamaya yönelik sözleşmelerin tanzimi.
 • Sporcuların lisans alma ve transfer işlemleri için hukuki danışmanlık hizmeti sunulması.
 • Spor kulüplerine, spor hukuku branşında hukuki danışmanlık hizmetlerinin sunulması.
 • Sporcuların, spor kulüplerinden olan hak ve alacaklarının tahsili için ilgili davanın açılması ve bu ilgili davanın, hukuki sürecin takip edilmesi.
 • Spor müsabakalarının yayın haklarının devredilmesi.
 • Yabancı oyuncular için çalışma izinleri, ikamet izni gibi çeşitli vatandaşlık işlemlerinin başvuru ve takibi.
 • Spor kulüplerinin ticari varlıkları üzerinden kurulan tüzel kişiliklerin halka arzı.
 • Spor kulüplerinin ve sporcuların sponsorluk anlaşmalarının hazırlanması ve bunların denetlenmesi.
 • Menajerlik sözleşmelerinin hazırlanması, düzenlenmesi, denetlenmesi ve yorumlanması.
 • Sporcuların sözleşmelerinin hazırlanması, düzenlenmesi, denetlenmesi ve yorumlanması.

Neden Bir Spor Avukatına Gereksinim Duyulur?

Yukarıda söz edilen maddelerden her biri spor hukuku kapsayan ve devamlı gelişme gösteren konulardır. Bundan dolayı bu hususların detaylarının ve inceliklerinin bilinmesi sadece bu alanda eğitim almış bireylerin sahip olabileceği bir yetidir. Sporcuların bütün bu maddelere ilişkin her ayrıntıyı kanuni bakımdan bilmesi olanaksız olmaktadır. Bu sebeple de sporcunun hakları ihlal edildiği zaman, yargı tarafından bireyin çıkarlarının korunabilmesi ve bu bireyin lehine kararların verilmesi adına iyi bir avukat ile iş birliği yapmak önem arz etmektedir. Aksi durumda bu kadar ayrıntı gerektiren hususlar içinden hakları ihlal edilen sporcunun aleyhinde karar çıkabilmektedir. Sporcuların ve spor kurumlarının haklarının kesin bir biçimde ve kanunların gerektirdiği şekilde savunulabilmeleri amacıyla muhakkak bu alanda tecrübeli ve eğitimli bir avukattan yardım alınmalıdır.

Spor Avukatı Ücretleri Ne Kadar?

Spor avukatı ücretleri her sene değişiklik göstermektedir. Aynı zamanda davanın içeriği ve harcanan emek de dahil olduğunda bu fiyatlar birbirinden farklı olabilmektedir. Bundan dolayı kesin bir fiyat söylemek doğru olmaz. Eğer siz de spor avukatına gereksinim duyuyorsanız; ekibimizdeki uzman avukatlardan destek alabilirsiniz.

Spor Hukuku Hizmetlerimiz

Spor hukuku alanında vermiş olduğumuz hizmetler şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Spor hukuku danışmanlığının verilmesi.
 • Spor faaliyetlerinin yayın haklarının devri hususlarında hukuki danışmanlık.
 • Spor kulüpleri ve oyuncuların telif barındıran ürünlerin satışı, isim hakları, forma reklamları, ürün sponsorlukları gibi hususlarda sözleşmelerin tanzim edilmesi.
 • Yabancı oyuncular için ikamet ve çalışma izinleri ve vatandaşlık başvurularının gerçekleştirilmesi.
 • Spor kulüplerinin ticari varlıkları üzerinden kurulan tüzel kişiliklerin halka arzı, lisans başvurularının gerçekleştirilmesi.
 • Profesyonel sporcuların ve kulüplerin saha içinde ve dışında gerçekleşecek haksız eylem karşısında sorumluluklarını tam olarak bilmeleri amacı ile eğitimler ve seminerler düzenlenmesi.
 • UEFA Financial Fair Play kurallarına uygun biçimde yapılanma için danışmanlık hizmeti.
 • Profesyonel sporcuların medyada kişilik haklarının korunması amacıyla koruyucu hukuki danışmanlık sağlanması.
 • Kulüplerin ve sporcuların vergi cezalarına ilişkin uyuşmazlıkların çözümü için hukuki destek sunulması.
 • Turnuvalar için teklif aşamasından organizasyon sonuna dek hukuki destek.
 • Sporda hak mahrumiyeti hususunda danışmanlık.

Agâh Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk olarak profesyonel sporcular ve profesyonel spor kulüplerine Spor Hukuku alanında gerekli Hukuki Danışmanlık ve Avukatlık hizmeti verilmektedir.

Agâh Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk hızla büyüyen Spor Hukuku alanında kendini geliştiren inovatif yapıya ayak uyduran alanında uzman Hukukçu Danışman ve Avukatlarıyla, Kulüpler, Futbolcular, Teknik Direktörler, Antrenörler, Futbolcu Temsilcileri, Sağlık Personelleri ve Müsabaka Organizatörlerinin aralarındaki Futbolla ilgili her türlü sözleşmeden doğan ihtilafların çözümü için Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kuruluna başvurular yapmakta süreç infaz aşamasına kadar titizlikle takip edilmektedir.

 

Agâh Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk Tarafından Spor Hukukuna İlişkin Verilen Hizmetler;

Yerli veya Yabancı Profesyonel Sporcu Sözleşmelerinin Hazırlanması

Yerli veya Yabancı Teknik Direktör, Antrenör Sözleşmelerinin Hazırlanması

Sporcu ile Kulüpler Arasında Sözleşmeden Kaynaklı İhtilafların Çözümü

Profesyonel ve Amatör Spor Kulüpler İle Sponsorlar Arası Sözleşmelerin Düzenlenmesi

Profesyonel Sporcu ve Spor Kulüplerinin TFF, TBF, FİFA, FİBA, UEFA ve CAS ‘da Temsili

Sporcu Alacakları Tahsili, Sözleşme Fesihleri, Tazminat Davaları, PFDK İtirazlarının Yapılması

Federasyonlar ile Kulüpler, Sporcular, Hakemler ve Antrenörler Arasındaki Uyuşmazlıklarda,

Kulüpler İle Teknik Direktörler, Antrenörler veya Sporcular Arasındaki Uyuşmazlıklarda,

Kulüplerle Kulüpler Arasındaki Çıkacak Uyuşmazlıklarda,

Federasyonlar Tarafından Verilen Kararlara,

Federasyonların Ceza Kurulunun Kararlarına ve

Disiplin Kurulunun Kararlarına Karşı Tahkim Başvuruları Yapılmaktadır.