Avukatlık & Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk

Aile Hukukuna İlişkin Boşanma Davaları | AGÂH Hukuk

Aile Hukukuna İlişkin Boşanma Davaları | AGÂH Hukuk 03.11.18

BOŞANMA

Evliliği sona erdiren sebeplerden biri de boşanmadır. Boşanma sadece kanunda öngörülen sebeplerin varlığı halinde açılacak olan bir dava ile ve hakim kararı ile mümkündür. Boşanma davasını eşler açar.

Medeni Kanunda boşanma sebepleri düzenlenmiş olup bu sebepler çeşitli gruplar altında toplanabilir. Bu gruplandırmalar dan biri genel boşanma sebepleri diğeri ise özel boşanma sebepleridir.

Genel boşanma sebebi Evlilik birliğinin temelden sarsılmasıdır. TMK .166 da düzenlenmiştir.

Kanunda, evlilik birliğinin sarsılması sonunda dava açılabilmesi, bazı koşulların varlığına bağlanmıştır.

Evlilik birliğinin sarsılmasının koşulları;

  • Evlilik birliği temelinden sarsılmış olmalıdır.
  • Bu sarsılma sonucunda, eşlerden müşterek hayatı sürdürmelerinin beklenemez olması gerekir.
  • Davacının kusurunun daha ağır olduğu itirazı yapılmamış olmalı veya itirazı ret edilmiş olmalıdır.

Unutulmaması gereken bir husus vardır ki; Evlilik birliğinin temelinden sarsılması, sarsılmış olması her zaman şiddetli geçimsizlik demek değildir. Ortak hayatın çekilmez hale gelmiş olması gerekmektedir. Ayrıca eşlerin evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olduğunun kabul edilmesi için, eşler arasında önemli fikir ve duygu ayrılığının bulunması gerekir.

YARGITAYIN VERMİŞ OLDUĞU KARARLARDAN ÖRNEK OLARAK VERECEK OLURSAK;

EŞE KÖTÜ MUAMELE YAPILMASI, DEVAMLI SURETTE EŞİNİ TOPLUM İÇİNDE KÜÇÜK DÜŞÜRMESİ, ONA HAKARET ETMESİ, DİĞER EŞ AÇISINDAN EVLİLİK BİRLİĞİNİN DEVAMINI ÇEKİLMEZ HALE GETİRİR. EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASINA YOL AÇAR. Demektedir.

YARGITAY: “EVİNİZ LOKANTA , EŞİNİZ DE AŞÇI DEĞİL!..” DİYEREK EMSAL BİR KARARA DAHA İMZA ATMIŞTIR.

Yargıtay’ın yeni kararına göre özetle şöyle denilmiştir. “EŞİ İSTEMEMESİNE RAĞMEN…” erkeğin erkek arkadaşlarını eve davet ettiği ve eşine birden fazla fiziksel şiddet uyguladığının anlaşılmasına göre, yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün onanmasına karar verilmiştir.

… adlı kadın kocası … sürekli erkek arkadaşlarını yemeğe davet ettiği ve şiddet uyguladığı gerekçesi ile 2 yıl önce boşanma davası açmıştır. Gerze Asliye Hukuk Mahkemesi, davacı kadını haklı görerek çiftin boşanmasına karar vermiştir.

İki taraf da temyiz etti.  Ancak Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, temyiz itirazlarını reddederek kararı oybirliği ile onamıştır.

Daha önce eşten habersiz yatılı bekar erkek misafir çağırmayı da boşanma ve tazminat gerekçesi sayan Yargıtay’ın yeni kararında şöyle denilmiştir.

“ Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle mahkemece davalı erkeğe kusur olarak yüklenen hakaret vakıasına yönelik tanık beyanlarının soyut olduğu, erkeğe yüklenen yatak odası sırlarını başkalarına anlatma ve ortak çocuğa fiziksel şiddet uygulama vakıalarına davacı kadın tarafından dayanılmadığı ve fakat mahkemece tarafların belirlenen ve gerçekleşen kusurlu davranışları yanında ‘ erkeğin, eşinin istememesine rağmen erkek arkadaşlarını eve davet ettiği’ ve eşine birden fazla fiziksel şiddet  uyguladığının anlaşılmasına göre, yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün onanmasına karar verilmiştir.

Birçok olayı örnek olarak gösterebileceğimiz gibi bazı olaylar evlilik birliğini temelinden sarsabilir. Bu olaylar eşlerin kusuru ile ortaya çıkabileceği kusuru olmadan da ortaya çıkabilir.

Boşanma davası ve diğer tüm aile hukuku konuları ile ilgili görüş, soru ve uyuşmazlığınız ile ilgili bilgi almak için hukuk büromuzla iletişime geçebilirsiniz.

Av. Nida KUTTAŞ

AGÂH Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk

Paylaşmak Güzeldir.
  • 3
    Shares


SORMAK İSTEDİĞİNİZ BİR ŞEY VAR MI?

whatsapp
ara