Avukatlık & Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk

İdare Hukuku Alanında Avukatlık Hizmetlerimiz | AGÂH Hukuk

İdare Hukuku Alanında Avukatlık Hizmetlerimiz | AGÂH Hukuk 18.12.18

Agâh Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk olarak gerek bireysel gerekse kurumsal müvekkillerimize, devlet veya idari kurumlar ile aralarında oluşan uyuşmazlıklara yönelik İdare Hukuku alanına giren tüm mevzuata uygun olarak Hukuki Danışmanlık ve Avukatlık Hizmeti verilmektedir.

Özellikle İdareye Yapılan Başvurular, İdari Para Cezaları, İdari Sözleşmeler, İdari İşlemlerin İptali ve idarenin Verdiği Zararlar neticesinde oluşan hak taleplerine ilişkin olarak idareye başvuru ve akabinde İdare Mahkemelerinde İptal ve Tam Yargı Davaları açılması alanında uzman avukatlarımız tarafından takip edilmektedir.

Agâh Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk Tarafından İdari Yargı Alanında Verilen Hizmetler;

İdari Eylem ve İşlemlere Karşı İptal Davaları ve Yürütmenin Durdurulması Talepleri

İdarenin Verdiği Zararlar Neticesinde Açılacak Tazminata İlişkin Tam Yargı Davaları

İdare ile Gerçek veya Tüzel Kişiler Arasındaki İdari Sözleşmeden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar

Kamu İhale Kanunu ve Devlet İhale Kanunundan Doğan Uyuşmazlıklar

Kamulaştırma ve Kamulaştırmasız El Atma Davaları

İdare Hukukuna İlişkin İdare ile Taraflar Arasındaki Uyuşmazlıklara İlişkin Davalar

İdare Hukuku

İdari işlemlere karşı iptal davaları , idari eylemlerden doğan tam yargı davaları , Belediyelerin İmar Kanunu 18.maddesi uygulamasından doğan uyuşmazlıkların çözümü , kamulaştırma davaları , vergi davaları ve idari cezalara karşı yapılacak itirazları ve İdare Hukukundan doğan diğer tüm uyuşmazlıkların çözümü noktasında ofisimiz değerli müvekkillerimize hukuksal destek vermektedir. İdari Hukuk alanında danışmanlık, İdari Dava Avukatı ve İdare Avukatı arıyorsanız, En İyi İdari Dava Avukatı kimdir diye soruyorsanız, sizin de adresiniz Agâh Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk.

İdare, bir amacın gerçekleşmesi için kurulan örgüt ya da bir amaca ulaşmak için yürütülen planlı olan faaliyet demektir. İdare hukuku ise idarenin işleniş şeklini ve kişilerle olan bağlantılarını düzenleyen hukuk dalıdır. İdare tarafından gerçekleşen işlemlerin hukuka aykırı olması durumunda aykırılıkların giderilmesi için gerekli davaların açılması gerekir.

İdare Hukukunun Yasama, Yargı ve Yürütme Organında Yeri

Yargı organı bağımsız mahkemelerdir, yasama organı ise TBMM‘dir. İdare de yürütme organının bir parçası durumundadır. İdare, yürütme organında Cumhurbaşkanı hariç devlet dışındaki kamu tüzel kişilerden oluşur.

İdare hukukunun alanını belirleyen ölçüt kamu gücü ölçütüdür. Bu duruma göre, idarenin kamu gücünü kullanarak yaptıkları idare hukukuna tabi tutulur. Yapılan bu işlerde çıkan anlaşmazlıklar da idari yargıda bakılır.

İdare Hukukunun Özellikleri

1) İdare hukuku diğer hukuk dallarına kıyasla daha genç bir daldır. Özel hukukun kökeni Roma Hukukuna dayanırken İdare Hukuku 1800’lerin sonuna dayanır.

2) İdare hukukunun kuralları dağınık halde bulunmaktadır. Medeni kanun, ceza kanunu gibi tek bir kanun altında sıralanmamıştır. Yani, ceza hukukunun kuralları Ceza Kanununda sıralanırken İdare Hukukunun kurallarını oluşturan bir İdare Kanunu yoktur.

3) İdare hukuku kuralları bir kanun koyucu tarafından konulmadığı için büyük ölçüde içtihadı bir hukuk dalıdır. Bu kurallar idari yargı organlarının uzun bir süreç içerisinde somut olaylarla birlikte verdikleri kararlarla oluşmuştur.

4) İdare hukuku bağımsız bir hukuk dalıdır. İdare hukukunun bazı kavramlarının ve ilkelerinin özel hukukta benzeri bulunmamaktadır.

5) İdare hukuku statüsel bir niteliktedir. Özel hukukta akdi ve iradi kavramları varken idare hukukunda öğrencilik statüsü, vatandaşlık statüsü gibi statüler vardır.

6) İdare hukukunda işlemler tek taraflıdır. Özel hukukta hukuki işlemler birbirine uygun karşılıklı irade beyanlarıyla kurulabilirken, idare hukukunda işlemin yapılması için, ilgilisi tarafından kabul edilmesine gerek bulunmamaktadır. Çünkü idare hukuku işlemlerinde idarenin tek yanlı açıklaması yeterlidir.

İdare Hukukuna Hakim Olan İlkeler

İdare hukukuna hakim olan birçok temel ilke bulunmaktadır. Anayasanın 2’nci maddesinde sayılı olan temel ilkeler aynı zamanda idareyi de bağlamaktadır. Bu ilkeler, insan haklarına saygı, Atatürk milliyetçiliği, sosyal devlet, laiklik, demokratik devlet, hukuk devleti ilkeleridir.

İdare hukuku ile alakalı tüm bu bilgilerden sonra, işin içinden çıkamayabilir ve en iyi idari dava avukatı arayışına girebilirsiniz. İdare Avukatı ararken dikkat etmeniz gerekenlerin başında güvenilir, profesyonel ve titiz hizmet veren bir idare avukatı kadrosu olan hukuk bürosu bulmak gelir.

İdari Dava Avukatı, İdare Avukatı Arayanların Adresi Agâh Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk… Hangi Hukuk Bürosu Doğru Seçim? En İyi İdari Dava Avukatı?

Agâh Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk olarak idare hukuku alanında uzman en iyi idari dava avukatları sizlere en iyi hizmeti vermektedir.

İdari işlemlere karşı iptal davaları , idari eylemlerden doğan tam yargı davaları , Belediyelerin İmar Kanunu 18.maddesi uygulamasından doğan uyuşmazlıkların çözümü , kamulaştırma davaları , vergi davaları ve idari cezalara karşı yapılacak itirazları ve İdare Hukukundan doğan diğer tüm uyuşmazlıkların çözümü noktasında ofisimiz değerli müvekkillerimize hukuksal destek vermektedir.

İdare hukuku temelde hükumet idari makamlarının faaliyetlerini yöneten hukuk organıdır. Devlet ajansı eylemleri, kural koyma, yargılama veya belirli bir düzenleme gündeminin uygulanmasını içerebilir. İdare hukuku, kamu hukukunun bir dalı olarak kabul edilir. Bir hukuk birimi olarak, idare hukuku, polis hukuku, uluslararası ticaret, imalat gibi alanlarda ulusal düzenleyici bir planın parçası olan idari birimlerin (örneğin, mahkemeler, kurullar veya komisyonlar) karar alma sürecini ele alır. çevre, vergilendirme, yayıncılık, göç ve ulaşım gibi.

Türkiye’de, ulusal veya yerel yönetimlerin ve kamu organlarının eylemlerine yönelik davalar, ana idare mahkemeleri olan idare mahkemeleri tarafından idare edilmektedir. İdari mahkemelerin kararları Bölge İdare Mahkemeleri ve Danıştay tarafından kontrol edilir.

İdari hukukun evrensel olarak kabul edilmiş bir tanımı yoktur. Ancak genel olarak, idare ile ilgili her türlü kamu makamının örgütünü, yetkilerini, görevlerini ve işlevlerini kapsayacak şekilde düzenliyor denebilir. Vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları ile ilişkileri; kamu yönetimini kontrol etmek için yasal yöntemler; ve yetkililerin hak ve yükümlülükleri gibi. İdare hukuku büyük ölçüde anayasa hukuku ile tamamlanır ve aralarında ayırıcı bir çizgi çizmek zordur. Ulusal bir yasama organının örgütlenmesi, mahkemelerin yapısı, bir kabinenin niteliği ve devlet başkanının rolü genellikle anayasa hukuku meseleleri olarak kabul edilirken, merkezi ve yerel yönetimler ve yargı ile ilgili maddi ve usuli hükümler olabilir. Yönetimin gözden geçirilmesi idari hukukun meseleleridir. Ancak, bakanların sorumluluğu gibi bazı hususlar, yalnızca idari ya da anayasa hukukuna devredilemez.

İdare Avukatı – En İyi İdari Dava Avukatları – İdari Dava Avukatı

Eğer siz de idare avukatı veya idari dava avukatı arıyorsanız ve en iyi idari dava avukatları kimler merak ediyorsanız, Agâh Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk ile iletişime geçmelisiniz. Türkiye’nin Çeşitli Bölgelerinde, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ve Şanlıurfa’da çalışmalarına devam etmekte olan Agâh Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk olarak verdiğimiz hizmetle İdare Avukatı arayıp en iyi idari dava avukatları kimler diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Agâh Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk ile iletişime geçerek idare hukuku ve idari yargı konusunda tüm soru ve sorunlarınıza hızlı, güvenilir ve doğru çözümler bulabilirsiniz.

Agâh Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk

Avukat Ahmet YILDIZ – Avukat Nida KUTTAŞ

Paylaşmak Güzeldir.
  • 6
    Shares


SORMAK İSTEDİĞİNİZ BİR ŞEY VAR MI?

    whatsapp
    ara