Avukatlık & Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk

Tüketici Hukuku ve Tüketici Kanununda Düzenlenen Sözleşmeler

Tüketici Hukuku ve Tüketici Kanununda Düzenlenen Sözleşmeler 28.01.19

TAKSİTLİ SATIŞ SÖZLEŞMELERİ

Taksitli satış, satış bedelinin en az iki taksitte ödendiği ve mal veya hizmetin düzenlendiği anda teslim veya ifa edildiği satım türüdür. Taksitli satış sözleşmesinin yazılı şekilde yapılması zorunludur.

Sözleşmede;

Satıcı veya sağlayıcının isim, unvan, açık adres ve erişim bilgileri,

Malın vergiler dâhil peşin satış fiyatı,

Faizli toplam satış fiyatı,

Faiz miktarı,

Faiz Oranı,

Belirlenen faizin %30 fazlasını geçmemek üzere temerrüt faiz oranı,

Peşin tutar,

Ödeme planı ve borçlunun temerrüte düşmesinin hukuki sonuçları, Yer almak zorundadır.
Ve Ayrıca yapılan sözleşmenin bir nüshasının tüketiciye verilmesi gerekir.

Muacceliyet Koşulu:

Satıcı veya sağlayıcı taksitlerden birinin veya birkaçının ödenmemesi halinde, kalan borcun tümünün ifasını talep etme hakkını saklı tutmuşsa, bu hak ancak satıcının bütün edimlerini ifa etmiş olması durumunda ve birbirini izleyen en az iki taksiti ödemede temerrüde düşmesi ve ödenmeyen taksit toplamının satış bedelinin en az onda biri olması halinde kullanılabilir.

Ancak satıcının bu hakkını kullanabilmesi için en az 1 hafta süre vererek muacceliyet uyarısında bulunması zorunludur.

DEVRE TATİL SÖZLEŞMELERİ

Devre tatil sözleşmeleri, en az 3 yıl süre için yapılan ve bu süre zarfında, yıl içinde belirli veya belirlenebilecek ve 1 haftadan az olmayacak dönem için 1 veya daha fazla sayıdaki taşınmazın kullanım hakkı, devri ya da devir taahhüdünü içeren sözleşmelerdir.

Yapılan bu sözleşmenin yasa gereği bir örneğinin tüketiciye verilmesi zorunludur. Ayrıca devre tatille ilgili ayrıntılı usul ve esaslar T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenir.

Devre tatil sözleşmeleri hakkındaki yönetmelikte yapılan ayrıntılı düzenlemeyle de tüketici sözleşmenin her iki tarafça imzalanmasından itibaren 10 gün içinde hiçbir sebep göstermeksizin ve hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin cayma hakkını kullanarak sözleşmeden dönebilir. Sözleşmenin devre tatil sözleşmesine konu olan tesiste akdedilmesi halinde bu hükmün uygulanmayacağı belirtilmiştir.

PAKET TUR SÖZLEŞMELERİ

Paket tur sözleşmeleri, ulaştırma, konaklama ve bunlara yardımcı sayılmayan diğer turistik hizmetlerin en az ikisinin birlikte her şeyin dahil olduğu fiyatla satılan veya satış taahhüdü yapılan ve hizmeti 24 saatten uzun bir süreyi kapsayan veya gecelik konaklamayı içeren bir sözleşmedir. Yazılı olarak yapılması zorunlu olup bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.

KAMPANYALI SATIŞ SÖZLEŞMELERİ

Kampanyalı satış, gazete, radyo, televizyon ilanı ve benzeri yollarla tüketiciye duyurularak düzenlenen kampanyalara iştirakçi kabul edilmesi veya malın-hizmetin daha sonra teslim veya ifa edilmesi suretiyle yapılan satım dır. Kampanyalı satışlar Bakanlık izni ile yapılır. İlan ve taahhüt edilen mal veya hizmetin ifasının hiç ya da gereği gibi yapılmaması durumunda satıcı-sağlayıcı, bayi-acente, imalatçı-üretici, ithalatçı ve koşulları
mevcut ise kredi veren müteselsilen sorumludur.

Mal veya hizmetin sonradan teslimi veya yerine getirilmesi koşulu ile yapılan satışlar ön ödemeli satış niteliğinde olup, bu ve benzeri satışlar 4077 sayılı Yasa 7. maddede öngörülen kampanyalı satışlar kapsamına girer.

Tüketici Hukukuna ve Tüketici Kanununda Düzenlenen Sözleşmelere İlişkin Taraflar Arasındaki Uyuşmazlıklarla İlgili Detaylı Bilgi Almak İçin Bizimle İletişime Geçebilirsiniz.

AGÂH Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk
Avukat Nida KUTTAŞ – Avukat Ahmet YILDIZ

Paylaşmak Güzeldir.
  • 5
    Shares


SORMAK İSTEDİĞİNİZ BİR ŞEY VAR MI?

    whatsapp
    ara