Avukatlık & Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk

Alım - Satım Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak Davaları | AGÂH Hukuk

Alım - Satım Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak Davaları | AGÂH Hukuk 04.02.19

TACİRLER ARASI SÖZLEŞMELERDEN KAYNAKLANAN DAVALAR

TİCARİ NİTELİKTEKİ ALIM-SATIM SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK DAVASI

Araştırılması Gereken Hususlar ve Deliller

Burada yapılacak açıklamalarda tarafların sıfatına bakılmaksızın abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan davalar ile tacirler arası hizmet alım sözleşmelerinden kaynaklanan davalar hariç tutulmuştur.

Bu davalarda görevli mahkeme ticaret mahkemeleridir. Ticaret mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri ticaret mahkemesi sıfatı ile bu davalara bakar.

Bu dava yetki;

Akdi ilişki davalı yanca kabul edilmiş ise alacaklının ikametgahı, akdi ilişki davalı yanca inkar edilmiş ise davalının ikametgahı, taraflar arasında yetki sözleşmesi imzalanmış ise sözleşme ile belirlenen yer veya akdin ifa edildiği yer mahkemelerinden birinde açılabilir.

Davanın konusunu yurt içi veya yurt dışı her türlü alım-satım akdinden kaynaklanan uyuşmazlıklar oluşturur.

Dava nispi karar ve ilam harcı alınarak açılır. Harcın yatırıldığı tarih davanın açılış tarihi kabul edilir.

Genel kurala göre ispat külfeti davacı alacaklıya aittir. Alacaklı kendi edimini yerine getirdiğini ispat edecektir. Borçlu ayıplı ifa definde bulunmuş ise, ayıp savunmasını ispat edecektir.

Alım-satım sözleşmesinin veresiye ödeme şeklinde yapıldığının ispatı alacaklıya aittir.

Ticari gayrimenkul tellallığı sözleşmeleri yazılı şekle tabidir. İspat külfeti alacaklıya aittir.

Gayrimenkul ile trafikte kayıtlı ticari araçların satışı resmi şekle tabidir. İspat külfeti alacaklıya aittir.

Ödeme itirazında bulunan borçlu, ödemeyi ispat ile yükümlüdür.

Davanın kabulü halinde, davacı yararına yargılama gideri ve vekil ile temsil edilmiş ise vekalet ücretine, nispi karar ve ilam harcına hükmedilir.

Davanın kısmen kabulü halinde, kabul ve ret oranları dikkate alınarak yargılama giderleri paylaştırılır. Vekalet ücreti takdirinde de kabul ve ret miktarı dikkate alınır. Kabul edilen kısım üzerinden karar ve ilam harcına hükmedilir.

Davanın reddi halinde, davalının yaptığı masrafların davacıdan tahsiline karar verilir. Yatırılan peşin harçtan ret harcı mahsup edilerek kalanı davacıya iade edilir. Dava konusuz kalmış ise dava tarihindeki haklılık durumuna göre yargılama gideri ve vekalet ücretine hükmedilir.

Alacak Davalarında Sıkça Yapılan Hatalar

Akdi ilişkinin davalı tarafından kabul edildiği durumlarda davacı alacaklının ikametgahı mahkemesinin yetkili olduğu gözetilmemektedir.

Akdi ilişkinin inkarında malın tesliminin veya hizmetin ifa edildiğinin alacaklı tarafından kanıtlanacağı gözden kaçırılmaktadır.

İspat yazılı belge ile olur. Bu kurala uyulmamaktadır.

Ayıp savunmasında, ayıp ihbar sürelerine dikkat edilmemektedir.

Faturanın tek başına alacağın varlığının ispatına yeterli olmadığı dikkate alınmamaktadır.

AGÂH Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk olarak, ticaret hukuku ve icra hukuku alanında uzman, alım – satım sözleşmesinden kaynaklanan alacak davalarındaki uyuşmazlıklara ilişkin en iyi avukat ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.

AGÂH Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk
Avukat Nida KUTTAŞ – Avukat Ahmet YILDIZ

[kkstarratings]

Paylaşmak Güzeldir.
  • 3
    Shares


SORMAK İSTEDİĞİNİZ BİR ŞEY VAR MI?

    whatsapp
    ara