Avukatlık & Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk

İcra Takibine İtiraz

İcra Takibine İtiraz 02.06.19

2019 yılı Haziran ayı itibariyle UYAP istatistiklerine göre ülkemizde günlük 13.833 İcra ve iflas dosyası açılmaktadır. Bu gün itibariyle ülkemizde 20.709.748 icra ve iflas dosyası derdesttir. Haliyle dosya sayının bu denli fazla olmasının beraberinde getirdiği karışıklıklarda söz konusu olabilmektedir. Tarafınıza başlatılan icra takibine itiraz yolları, icra takibine itiraz sürecini sizler için bu makalemizde ele alacağız.

İcra takibi nedir?

İcra takibine itiraz nasıl yapılır?

İcra takibinde borçlu yönünden süreç nasıl işler?

Borçlu olmadığınız halde tarafınıza icra takibi açılmış ise ne yapmalısınız?

Tarafınıza yapılan icra takibinde haberiniz olmadan haciz işlemi gerçekleşmiş ise ne yapmalısınız?

İCRA TAKİBİ NEDİR?

İcra takibi nedir sorusunun cevabı olarak, borçlunun borcunu, alacaklıya herhangi bir sebeple ifa etmemesi halinde, alacaklının bu borcu devlet gücü ile tahsil etmek üzere İcra Dairesi Müdürlüğü nezdinde alacağı için başlattığı takiptir. İcra takibi işlemleri, talep sonrası

İcra takibi ilamlı ve ilamsız olmak üzere ikiye ayrılır. İlamlı icra takibi bir mahkeme kararına dayanılarak başlatılan icra türüdür. İlamsız icra takibi ise ortada bir mahkeme kararı bulunmaksızın para ve teminat alacaklarının tahsili için başlatılabilecek icra takip türüdür.

İLAMSIZ İCRA TAKİPLERİNDEN GENEL HACİZ YOLU İLE TAKİP

Borçlunun borcuna karşılık elinde kambiyo senedi, çek, senet, poliçe veya ilam, mahkeme kararı olmayan alacaklı, alacağı ipotek ya da rehinle de temin edilmemişse, icra dairesi müdürlüğünde genel haciz yoluyla takip başlatabilir. Genel haciz yoluyla takipte, icra takibi başlatabilmek için takip talebine alacağın varlığını ispat eden bir belge eklemek zorunlu değildir.

İCRA TAKİBİNE İTİRAZ

İcra takibine itiraz, alacaklı tarafından başlatılan genel haciz yolu ile ilamsız icra takibinde borçlu, icra dairesi tarafından kendisine gönderilen ödeme emrine 7 gün içinde itiraz eder ise icra takip durur. İcra takibine süresi içinde itiraz edilmezse ödeme emri ve icra takibi kesinleşir. Çünkü icra takibine itiraz da 7 günlük süre hak düşürücü süre söz konusudur. İtiraz süresi hesaplanırken ödeme emrinin borçluya tebliğ tarihi yani borçlunun tebellüğ ettiği tarih esas alınır.

Genel haciz yolu ile başlatılan ilamsız icra takibine itiraz edildiğinde borçlunun haklılığı ya da haksızlığı araştırılmaz. İtiraz ile birlikte başlatılan icra takibi durur. Alacaklı, borçlunun yapmış olduğu itirazın bertaraf edebilmek için İcra Mahkemesinde altı ay içinde itirazın kaldırılması ya da genel mahkemelerde bir yıl içinde itirazın iptali davası açmalıdır.

BORÇLU OLMADIĞINIZ HALDE TARAFINIZA İCRA TAKİBİ BAŞLATILMIŞ İSE

Borçlu olmadığınız halde tarafınıza icra takibi başlatılmış ise, ödeme emrini tebliğ alan kişi borçlu olmadığını düşünüyorsa ödeme emrine derhal itiraz etmelidir. Haksız yere gönderilen ödeme emrine karşı itiraz süresi 7 gündür. Borçlu olmadığınız halde tarafınıza icra takibi başlatılmış ise 7 gün içinde bu takibe itiraz edilmelidir. Genel haciz yolu ile başlatılan ilamsız icra takibinde ödeme emrine itiraz, ödeme emrini gönderen icra dairesine yapılır.

İtiraz icra dairesi müdürlüğünce tutanağa bağlanmak kaydıyla sözlü olarak da yapılabilir; ancak her zaman yazılı olarak itiraz yapılmasında fayda vardır. Yapılan itiraz da borçlunun ifadesinden icra takibine itirazın açıkça anlaşılıyor olması gerekmektedir. Borcun tamamına itiraz edilebileceği gibi bir kısmına da itiraz edilebilir. Borçlu borca dayanak gösterilen belgedeki imzaya itiraz etmek istiyorsa, imzanın kendisine ait olmadığını ayrıca ve açıkça bildirmek zorundadır.

HAKSIZ YERE BAŞLATILAN İCRA TAKİBİ KESİNLEŞMİŞ İSE NE YAPILMALIDIR

Haksız yere başlatılan icra takibi kesinleşmiş ise ne yapılmalıdır sorusunun cevabı olarak belirtmek gerekir ki, genel haciz yoluyla başlatılan ilamsız icra takibinde kişi borçlu olmadığını düşünüyorsa, bu durumda kişi, borçlu olmadığını tespit etmek için takipten önce veya takipten sonra menfi tespit davası açabilir. Tarafınıza haksız yere başlatılan icra takibine ilişkin ödeme emrini tebliği almanıza rağmen itiraz etmediniz veya sizin bilginiz haricinde takibin kesinleşmiş olması halinde, kesinleşen icra takibine karşı menfi tespit davası açılmalıdır. Sayfamızın makaleler kısmında menfi tespit davası hakkında daha detaylı bilgi alabilirsiniz.

HAKSIZ YERE BAŞLATILAN İCRA TAKİBİNDE, İCRA DAİRESİNE ÖDEME YAPILDIKTAN SONRA NE YAPILMALIDIR

Genel haciz yoluyla başlatılan icra takibinde borçlu olmadığını düşünen kişi, haksız yere başlatılan icra takibinde, icra dairesine ödeme yapıldıktan sonra artık menfi tespit davası açamaz, kişi anca istirdat davası açabilir. Yani, borçlunun aslında borcu olmadığı halde ödediği paranın geri alınması için bir dava açması söz konusu olur ki, bu dava istirdat davasıdır.

İstirdat Davasının Şartları;

  • 1. Borçlu, Borcu Olmayan Bir Parayı Ödemiş Olması Gerekir.
  • 2. Para İcra Takibi Sırasında Ödenmiş Olmalıdır.
  • 3. Para Cebrî İcra Tehdidi Altında Ödenmelidir.
  • 4. İstirdat Davası Bir Yıl İçinde Açılmış Olmalıdır.

Önemli Not; Başlatılan icra takibinde alacaklı, borçlunun yapmış olduğu itiraza karşı, itirazın iptali davası açmış ve bu davayı kazanmış ise artık borçlunun aynı alacak hakkında ve aynı taraflar arasında menfi tespit veya istirdat davası açması alınmış olan kesin hüküm nedeniyle mümkün değildir.

AGÂH Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk

Paylaşmak Güzeldir.


SORMAK İSTEDİĞİNİZ BİR ŞEY VAR MI?

    whatsapp
    ara