Avukatlık & Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk

Savunma Hakkının Temsilcileri Avukatlar | Avukatlık Hizmetlerimiz

Savunma Hakkının Temsilcileri Avukatlar | Avukatlık Hizmetlerimiz 28.10.18

Avukat,

Bir mahkeme eylemini başka biri için bir ajan olarak hazırlamak, yönetmek ve yargılanmak ya da savunmak için eğitilmiş ve lisans lanmıştır. Ve aynı zamanda mahkeme eylemi gerektirebilecek ya da gerektirmeyen hukuki konularda da tavsiyeler vermekte danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Avukat, yasaları belirli davalara uygular. Avukatlık mesleğinde genel olarak bir ayrım yoktur. En iyi Ceza Avukatı, En iyi İdare Hukuku Avukatı, En iyi Boşanma Avukatı gibi terimler ülkemize özgüdür genelde. Avukat,  müvekkiliyle görüşüp belgeleri gözden geçirerek gerçekleri ve delilleri araştırır ve mahkemede söz konusu belgeleri hazırlar ve dosyalar. Duruşmada delilleri tanıtır, tanıkları sorgular ve hukuk ve olgunun sorularını tartışır. Davayı kazanamazsa, temyiz mahkemesinde yeni bir dava veya yardım isteyebilir.

Birçok durumda, avukat, müzakere, uzlaşma ve uzlaşma yoluyla bir davanın duruşması olmaksızın bir davanın çözümünü sağlayabilir. Bu gün ülkemizde de Arabuluculuk veya Avukatlık kanuna göre 35/A Uzlaştırması bu duruma zemin hazırlamaktadır. Buna ek olarak, yasa, bireylere, irade, sözleşme veya şirket tüzükleri gibi birçok konuda yasal haklarını düzenleme ve belirleme yetkisi verir. Ve bu düzenlemelerin çoğunda avukat yardımcı olur. 20. yüzyılda avukatlar için hızla gelişen bir çalışma alanı, idari komitelerin ve mahkemelerin önünde ve yasama komitelerinin önünde müşterilerinin temsilidir.

Bir avukatın çalışmalarında birkaç bağlılığı vardır. Onlar, müvekkiline, adalet yönetimine , topluma , iş arkadaşlarına ve kendi kendine uygulamalıdır. Bu bağlılıklar çatıştığı zaman, mesleğin standartlarının uzlaşmayı etkilemesi amaçlanıyor.

Avukatların Türkiye ‘de ve Dünyadaki Uygulamaları

Yasal uygulama ülkeden ülkeye değişir. İngiltere’de avukatlar, yüksek mahkemelere itiraz eden avukatlara ve alt mahkemelerde görev yapan avukatlara bölünmüştür. Birçoğu genel uygulamada yer alsa da, ABD’de avukatlar genellikle suç, boşanma, şirket, hakaret veya kişisel yaralanma gibi sınırlı hukuk alanlarında uzmanlaşırlar.

Fransa’da çok sayıda profesyonel ve hatta profesyonel olmayanlar hukuk çalışmalarının çeşitli yönlerini ele almaktadır. En prestijli avukat, bir yargıç veya hukuk profesörüne eşittir.

Türkiye’de ise avukatlık bir kamu hizmeti ve serbest meslek olarak kabul edilmektedir. Avukatlar, hakim ve savcılar gibi yargı erkinin kurucu unsur olup bağımsız olarak çalışmakta ve savunma hakkının temsilcileri olarak görev yapmaktadırlar.

Türkiye’de belirli bir alanda, örnegin Ceza Hukuku Avukatlığı, İcra Hukuku Avukatlığı, Boşanma ve Aile Hukuku Avukatlığı veya Tazminat Hukuku Avukatlığı, Vergi Hukuku Avukatlığı şeklinde kısmende olsa ihtisaslaşma söz konusudur.

Türkiye’de genel olarak avukatlar için bölgesel çalışma söz konusudur. Güneydoğu bölgesinde çalışan avukatlar, Doğu Anadolu bölgesinde çalışan avukatlar veya Şanlıurfa’ da avukatlık yapanlar, Ankara’ da avukatlık yapanlar şeklinde bölgesel çalışmalar söz konusudur.

Genel itibariyle günümüzde halen en saygın ve prestijli meslek olarak görülen avukatlık, insanların savunma hakkını temsil etmektedir.

Av. Ahmet YILDIZ

AGÂH Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk

Paylaşmak Güzeldir.
  • 3
    Shares


SORMAK İSTEDİĞİNİZ BİR ŞEY VAR MI?

    whatsapp
    ara