Avukatlık & Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk

Türkiye’de Ağır Ceza Avukatı Olmak | AGÂH Hukuk

Türkiye’de Ağır Ceza Avukatı Olmak | AGÂH Hukuk 08.12.20

Türkiye’de avukatlık mesleğinde belirli bir branşta ihtisaslaşma veya branş sınıflara ayırma yoktur. Yasal prosedüre göre belirli bir lisans eğitimi alıp ve belirli bir süre göreceği staj eğitimini başarıyla tamamlayan herkes avukat olabilir. Avukat olabilmek için lisans eğitiminde hukuk fakültesinden mezun olmak gerekir. Hukuk fakültesinden mezuniyet sonrasında herhangi bir baroya staj eğitimi için başvurulması gerekmektedir. Akabinde ise altı aylık adliye stajı ile en az beş yıl kıdemli bir avukat yanında son altı ay stajı ile avukatlık ruhsatnamesi alınmaktadır.

Türkiye’de ağır ceza avukatı olmak içinde aynı prosedür işletilmektedir. Öncelikle avukatlık ruhsatnamesi alınmalıdır. Ceza hukuku alanında, ceza davasında ve ağır ceza davalarında hizmet veren avukatlar ceza avukatı veya ağır ceza avukatı olarak sınıflandırılmaktadır.

Ağır Ceza Avukatı Nedir?

5235 Sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkındaki Kanunun 12. Maddesine göre;

Kanunların Ayrıca Görevli Kıldığı Hâller Saklı Kalmak Üzere;

5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Yer Alan

 • Yağma (m. 148),
 • İrtikâp (m. 250/1 ve 2),
 • Resmî belgede sahtecilik (m. 204/2),
 • Nitelikli dolandırıcılık (m. 158),
 • Hileli iflâs (m. 161) suçları,
 • Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısmının Dört, Beş, Altı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar (318, 319, 324, 325 ve 332 nci maddeler hariç),
 • Terörle Mücadele Kanununun Kapsamına Giren Suçlar Dolayısıyla Açılan Davalar,
 • Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis,
 • Müebbet Hapis ve
 • On Yıldan Fazla Hapis Cezalarını Gerektiren Suçlarda, ağır ceza mahkemeleri görevlidir.

Bu kapsamında ağır ceza mahkemesinde görülmekte olan davalarda, müşteki ve katılan vekilliği ile sanık müdafiliği görevini yapan avukata, ağır ceza avukatı denir.

Ağır Ceza Avukatı Önemi

Ağır ceza mahkemesindeki yargılamalar sonrasında çıkacak hükümler hürriyeti bağlayıcı cezalar içerir. Bu da kişilerin aylarca hatta yıllarca toplumdan ailesinden uzak kalmasına sebebiyet verir. Bu sebeple kişiler hakkında ağır ceza mahkemesinde isnat edilen suçlamaların bertaraf edilmesi veya en aza indirilmesi gerekmektedir. Ağır ceza avukatının önemi de bu durumla ilgilidir. Çünkü, ağır ceza mahkemesinde yapılacak olan yargılamada sanığın haklarının en iyi bir şekilde savunulması ağır ceza avukatı vasıtasıyla gerçekleşecektir.

Ağır Ceza Avukatı Ne İş Yapar

Ağır ceza avukatının vekalet skalasında ağır ceza mahkemesinde yargılanan sanıklar bulunur. Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemeleri Kanunu kapsamında ağır ceza mahkemesinde yargılanan sanıklarının savunucusu ağır ceza avukatıdır.

Türkiye’de Ağır Ceza Avukatı Olmak Nasıl Sorumluluk Getirir?

Yukarıda da belirttiğimiz üzere, ağır ceza mahkemesinde yargılanan bir kişinin mahkumiyet hükmü alması olasıdır. Bu mahkumiyet sonrasında ömrünün belirli bir kısmını cezaevinde geçiren kişinin savunma hakkına ilişkin sorumluluğu ağır ceza avukatının omuzlarındadır. Bu sebeple Türkiye’de ağır ceza avukatı olmak sorumluluk gerektiren bir durumdur.

Ağır Ceza Avukatı Nelere Bakar?

Ağır ceza avukatı, ağır ceza mahkemesinde yargılanan sanık, müşteki veya katılanlar ile ilgili avukatlık ve hukuk danışmanlık hizmeti vermektedir. Diğer bir ifade ile ağır ceza avukatı, TCK’da düzenlenen, Yağma, İrtikâp, Resmî belgede sahtecilik, Nitelikli dolandırıcılık, Hileli iflâs vb. gibi cezalar ile yargılama sonrasında, ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve on yıldan fazla hapis cezalarını gerektiren suçlara ilişkin yargılamalarda avukatlık yapar.

Ağır Ceza Avukatı Risk Altında mıdır?

Ülkemizde avukatlık mesleğini icra edenlere karşı gerçekleştirilen haksız fiiller hemen hemen her gün meydana gelmektedir. Avukatlık mesleğini icra eden ağır ceza avukatı da bu risk altındadır. Çünkü sanık vekilliği yaptığı zaman müştekilerle karşı karşı gelmekte, müşteki vekilliği yaptığında sanık yakınları ile karşı karşı kalmaktadır. Bunun yanında meydana gelecek bu durumun önlenmesi için kanun koyucu çeşitli tedbirler almıştır. Örneğin; tehdit altında bulunan avukat için koruma tedbiri veya savunma amaçlı bireysel ruhsatlı silah alınan önlemlerden birkaçıdır.

Ağır Ceza Avukatı Sorumlulukları Bulundukları Şehre Göre Değişir mi?

Avukatlık mesleğinde değişkenlik gösteren sorumlulukları, farklı şehirlerdeki sosyo-kültürel açıdan değerlendirmek gerekir. Bu bakış açısıyla şehre göre değişkenlik gösteren ağır ceza avukatı sorumlulukları da tespit edilmiş oluruz. Şöyle ki, daha kapalı ve ata erkil bir toplum yapısına sahip olan güneydoğu illerinden; Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır, Adıyaman vb. şehirlerde ceza davalarına bakış açısı ile batı illerinden olan İzmir, Bursa, İstanbul, Ankara vb. illerdeki ceza avukatının ceza davalarına bakış açısı farklıdır. Çünkü toplumların sosyo-kültürel yapısı, ekonomik gelişmişliği ve eğitim seviyeleri ceza davaları ile yakından ilgilidir. Ceza hukuku davasına konu suçun oluşumu, meydana gelişi ve toplumun suç potansiyeli bu sosyo-kültürel yapıdan kaynaklanır.

Paylaşmak Güzeldir.


SORMAK İSTEDİĞİNİZ BİR ŞEY VAR MI?

  whatsapp
  ara