Avukatlık & Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk

Yurtdışında Yaşayanlar İçin Anlaşmalı Boşanma | AGÂH Hukuk

Yurtdışında Yaşayanlar İçin Anlaşmalı Boşanma | AGÂH Hukuk 16.01.21

Ülkemizde, 1960 yılından buyana Avrupa ülkelerinden özellikle; Almanya, Avusturya, Hollanda, Belçika, İsveç, Fransa, İtalya ve İngiltere gibi ülkelere çok fazla sayıda insan göçü yaşanmaktadır. Bu göçlerin sebebi, bazen ekonomik bazen siyasi ve sosyo-kültürel, bazen de eğitim vb. gibi durumlardan kaynaklanmaktadır. Ancak genel olarak göç başlangıcı ekonomik sebeplerle gerçekleşmiş ve Avrupa’ya çok sayıda Türk vatandaşı olan göçmen işçiler gitmiştir. Uzun yıllardan buya süre gelen bu göç hareketi, Türk vatandaşlarımızın Avrupa’daki varlığını arttırmıştır. Yurt dışında yaşayan bu vatandaşlarımızın da hukuki ve yasal prosedürde avukatlık ve hukuk danışmanlık hizmetine ihtiyaç duyabilmektedirler. Sizler için kaleme aldığımız bu makalemizde, yurtdışında yaşayanlar için anlaşmalı boşanma işlemleri ve yurtdışındayken anlaşmalı boşana bilmeleri için gerekli yasal mevzuat ve hukuki prosedür ele alınacaktır.

Yurtdışında İkamet Edenler Nasıl Anlaşmalı Boşanır?

4271 Sayılı Türk Medeni Kanununun 166/3 Maddesinde;

Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu hâlde boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü hâlinde boşanmaya hükmolunur. Bu hâlde tarafların ikrarlarının hâkimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz. 

Şeklindeki düzenleme ile anlaşmalı boşanma diye tanımlanan prosedüre hukuki zemin hazırlanmıştır. Bu kapsamda, yurtdışında ikamet eden Türk vatandaşlarının Türkiye’de anlaşmalı boşana bilmeleri için, evliliklerinin en az 1 yıl sürmüş olması gerekmektedir. Evlilik süresine ek olarak, yurtdışında ikamet edenlerin anlaşmalı boşana bilmeleri için; velayet, tazminat, nafaka, mal paylaşımı, ziynet eşyası vb. durumlar üzerinde de anlaşma sağlamaları gerekmektedir. Özetle, yurtdışında yaşayanlar için anlaşmalı boşanma yapılabilmesindeki var olan hukuki uygulama bundan ibarettir.

Yurtdışında Yaşayanların Türkiye’de Anlaşmalı Boşanması

Yurtdışında yaşayan Türklerin ülkelerinde anlaşmalı boşanmaları mümkündür. Öyle ki, Türkiye’de anlaşmalı boşanma işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için karı veya koca, taraflardan sadece birinin Türk vatandaşı olması yeterlidir. Taraflardan birinin yurtdışında yaşaması veya yurtdışında bir başka ülkede ikamet etmesi de önemli değildir. Aynı zamanda boşanmak isteyenlerin Türk vatandaşlığı yanı sıra başka bir devletin vatandaşlığını almaları bu konuda önem arz etmemektedir. Türk vatandaşlığı bulunan Türkiye dışında yaşayanlarında, normal prosedürde Türkiye’de yaşayan vatandaşlarımız gibi yetkili ve görevli aile mahkemesi huzurunda anlaşmalı boşanma işlemleri gerçekleştirilebilir.

 

Yurtdışındayken Türk Vatandaşlarının Anlaşmalı Boşanmaları

AGÂH Hukuk Danışmanlık & Avukatlık olarak, yurtdışında yaşayan ve yurtdışında ikamet eden Türk vatandaşları için aile hukuku ve boşanma hukuku kapsamında, anlaşmalı boşanma avukatı olarak hizmet vermekteyiz. Bu sebeple yurtdışındayken Türk vatandaşlarının anlaşmalı boşanmaları için, yurtdışındaki Türk konsolosluklarından alınacak vekaletname aşmasından, anlaşmalı boşanma protokolünün hazırlanması ve anlaşmalı boşanma sözleşmesinin imzalanmasına dek süreç tarafımızca takip edilmektedir. Ardından yetkili ve görevli aile mahkemesinde, anlaşmalı boşanma davası açılıp, boşanmanın gerçekleşmesinden sonraki nüfus ve vatandaşlık bilgilerinin düzeltilmesi ile işlemler sonlandırılmaktadır.

AGÂH Hukuk Danışmanlık & Avukatlık

Paylaşmak Güzeldir.


SORMAK İSTEDİĞİNİZ BİR ŞEY VAR MI?

    whatsapp
    ara