Avukatlık & Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk

Anlaşmalı Boşanma

Anlaşmalı Boşanma 13.04.19

Toplumuzun en küçük ve en önemli birimi olan aile toplumsal anlamda huzur ve sükunun korunması bakımından büyük önem arz etmektedir. Tarafların evlilikle birleştirdikleri hayatları boşanma süreciyle sonlanmaktadır. Türk Medeni Kanununda boşanma, çekişmeli boşanma ve anlaşmalı boşanma olarak iki şekilde düzenlenmektedir. Çekişmeli boşanma evli eşlerin boşanmanın temel unsurlarından en az birinde uzlaşamaması sebebiyle, aile mahkemesi huzurunda talep, iddia ve savunmalarını dile getirmelerini ifade etmektedir.

Bu makalemizde tarafların boşanma sürecini uzatmadan anlaşmalı bir şekilde boşanmaları hususunu ele alacağız. Anlaşmalı boşanmaya ilişkin daha önce kaleme aldığımız ”Anlaşmalı Boşanma Nedir? Nasıl Açılır? Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?” konu başlıklı makalemizden yararlanabilirsiniz.

Anlaşmalı Boşanma

Anlaşmalı boşanma, tarafların evliliğin ortak bir karar sonucunda sona ermesini, diğer bir ifade ile tarafların boşanmanın temel unsurlarının tamamında uzlaşma sağlaması halinde gerçekleşen hukuki işlemi ifade etmektedir.

Anlaşmalı boşanmanın gerçekleşebilmesi için, 4721 sayılı Türk Medeni Kanununda hükmedilen anlaşmalı boşanma şartları yerine getirilmiş olmalıdır. Hükmedilen bu şartların yerine getirilmemiş olması halinde açılmış olan dava çekişmeli olarak devam olunacaktır.

4271 Sayılı Türk Medeni Kanununda Yer Alan Anlaşmalı Boşanma Şartları

Eşlerin en az 1 yıldır evli olması gerekir.
Eşlerin, boşanmanın tüm maddi ve hukuki sonuçları hususunda uzlaşı sağlamış olması uzlaşılan hususların hazırlanacak boşanma protokolünde beyan edilmiş olması gerekir.
Tarafların davaya katılmaları gerekir.

Söz konusu şartların mevcudiyeti halinde boşanmaya karar veren eşlerden biri, hazırlanacak olan anlaşmalı boşanma dilekçesi ve boşanma protokolü ile birlikte yetkili mahkemeye başvuru yapılmalıdır.

Boşanma davalarında yetkili mahkeme, eşlerin son 6 ay içerisinde ortak ikamet ettikleri yer mahkemeleridir. Eşlerin 6 aydan uzun süredir farklı adreslerde ikamet ettiği hallerde ise yetkili mahkeme davalının bulunduğu yer mahkemesidir. Görevli mahkeme ise Aile Mahkemeleridir. Aile Mahkemelerinin bulunmadığı bölgelerde ise bu görevi Asliye Hukuk Mahkemeleri yerine getirmektedir.

Her ne kadar boşanma hususunda eşler tarafından uzlaşı sağlanmış olsa da, hakimin açılan davayı çekişmeli boşanma davasına çevirmek yahut davayı reddetmek hususunda takdir yetkisi söz konusudur.

Boşanma davasına temel teşkil edecek dava dilekçesi ve boşanma protokolünün, kuşkuya yer vermeyecek şekilde açık olması ve eşlerin boşanmanın tüm maddi ve hukuki sonuçlarını kapsar nitelikte uzlaşı iradesini içermelidir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolünde Yer Alması Gereken Hususlar

Tarafların boşanmaya ilişkin açık iradelerini içermelidir.

Müşterek çocukların velayeti ve şahsi münasebet taraflarca belirlenmelidir.

Çocukların sosyal durumları, tarafların ekonomik destekleri belirtilmelidir.

Varsa nafaka talebi belirtilmeli ve nafaka tutarı belirlenmelidir.

Mal paylaşımına ilişkin hususlara açıklık getirilmelidir.

Yargılama giderleri ve vekalet ücreti talepleri belirlenmelidir.

Varsa maddi ve manevi tazminat talepleri ve bu taleplerin tutarı protokolde yer almalıdır.

AGÂH Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk
Avukat Nida KUTTAŞ – Avukat Ahmet YILDIZ

[kkstarratings]

Paylaşmak Güzeldir.


SORMAK İSTEDİĞİNİZ BİR ŞEY VAR MI?

    whatsapp
    ara