Avukatlık & Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk

Şanlıurfa İdare Hukuku Avukatı | AGÂH Hukuk | İDARE HUKUKU

Şanlıurfa İdare Hukuku Avukatı | AGÂH Hukuk | İDARE HUKUKU 09.03.19

Kamu hukuku kapsamındaki idare hukuku alanında kaleme aldığımız bu makalede Şanlıurfa İdare Hukuku Avukatı ile ilgili açıklamalarda bulunacağız.

İdare Hukuku

İdare hukuku, devlet idaresi ve kurumların yapısını, işleyişini, idari kuruluşlar ile vatandaşlar aradaki ilişkileri düzenleyen hukuk dalıdır. İdare hukuku genç bir hukuk dalıdır. İdare hukuku tedvin edilmemiş, içtihadi bir hukuk dalıdır. İdare hukuku aynı zamanda statüsel bir nitelikte olup, bağımsız bir hukuk dalıdır. İdare hukuku, kamu ayrıcalıklarıyla donatılmış idare ile vatandaşlar arasındaki uyuşmazlıkların idari yargıda çözümlenmesini ele alır.

İdare Hukuku Avukatı

İdare hukukunda, idari yargıda görülmekte olan davanın, davalı veya davacı sujesini idare hukuku avukatı temsil eder. İdare hukuku kendine özgü sui generis bir yapıya sahip olduğundan, idare hukuku avukatı kendi donanımını da bu çerçevede belirlemelidir.

İdare hukuku avukatı, idari yargıda görülmekte olan iptal davalarında veya tam yargı davalarında, Anayasaya, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine, İdari Yargılama Usulü Kanununa hakim olmalıdır. İdare hukuku avukatı güncel mevzuatın yanı sıra danıştay uygulamalarını takip etmelidir. Çünkü başta da belirttiğimiz gibi idare hukuku içtihadi bir hukuk dalıdır.

İdare hukuku avukatı, idari yargı alanında özel bir branşı ifade etse de, bu durum pratik de söz konusudur. Çünkü teoride, ceza avukatı, icra avukatı, tazminat avukatı, iş hukuku avukatı gibi bir ayrım yoktur. Ancak idare hukuku avukatı özel ilgi alanı isteyen bir hukuk dalıdır.

Şanlıurfa İdare Hukuku Avukatı

İdari yargı teşkilatı içinde görülmekte olan idari davalarda avukat davalı veya davacı taraf vekili olarak bulunur. Şanlıurfa idare hukuku avukatı, idari davalarda idareye karşı açılan iptal veya tam yargı davalarında savunma sujesidir.

Şanlıurfa’nın çok farklı bir sosyo kültürel yapısı vardır. Bu yapı haliyle idari teşkilatların yönetim biçimine de yansımaktadır. Toplumda halen ata erkil yapının yanı sıra feodal yapı devam etmektedir. Avukat önüne gelen idari davada bu toplumsal yapıyı göz önünde bulundurmalıdır. Avukat toplumdan kopuk bir şekilde sorunlara çözüm odaklı yaklaşamaz.

Şanlıurfa idare hukuku avukatı, idari yargının usul kanunu niteliğindeki İdari Yargılama Usulü Kanununu hukuk çerçevesinde en iyi bir şekilde kullanmalıdır. Çünkü sonuç odaklı çözüme kavuşmak isteyen avukat davalara ilişkin usulleri ve usul kanunlarını göz ardı edemez.

Şanlıurfa da En İyi İdare Hukuku Avukatı

Her işte olduğu gibi idari davalarda da, temsiliyette en iyisini arama gayesi var. Bu durum en iyisini ve ehlini arama gayesinin bir sonucudur. İdari davalarda bireyler karşısında kamu gücü ile donatılmış idare vardır. Şanlıurfa da en iyi idare hukuku avukatı da idare karşısında zayıf konumda bulunan bireyin en büyük hukuki destekçisidir.

Genelde avukat aramaları hem bölgesel bir niteliği belirtirken hemde branş anlamında nicelik olarak bir kavramı belirtir. Ancak daha önce ele aldığımız ” Savunma Hakkının Temsilcileri Avukatlar ” konu başlıklı yazımızda da belirttiğimiz gibi teoride Şanlıurfa da en iyi idare hukuku avukatı, Şanlıurfa da en iyi boşanma avukatı, Şanlıurfada en iyi vergi hukuku avukatı gibi ayrım söz konusu değildir.

İdare hukuku kendi içinde çok geniş bir alanı kapsamaktadır. Onun için avukatta kendi donanımını buna göre ayarlamak zorundadır. Bu sebeple avukat bu tarz önemli ve hassas konularda bilgi ve tecrübesini en iyi bir şekilde kullanmalıdır.

AGÂH Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk

Paylaşmak Güzeldir.
  • 4
    Shares


SORMAK İSTEDİĞİNİZ BİR ŞEY VAR MI?

    whatsapp
    ara