Avukatlık & Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk

Velayet Nedir - Velayet Hakkı - Ortak Velayet - Boşanmada Velayet

Velayet Nedir - Velayet Hakkı - Ortak Velayet - Boşanmada Velayet 07.09.19

Velayet Nedir, Velayet Hakkı, Ortak Velayet, Velayetin Babaya Verildiği Durumlar, Boşanmada Velayet,

Velayet Nedir

Velayet genel anlamı ile ergin olmayan çocukların temsili, korunması, bakımı, gözetimi ve yetiştirilmesi bakımından anne ve babasına veya ikisinden birine kanunen tanınmış bir haktır. Velayet, 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun altıncı bölümünde madde 335 – 351 arasında düzenlenmiştir. İlgili düzenlemelere göre çocuk ergin oluncaya dek anne ve babasının velayeti altındadır. Velayet konusu aile hukuku kapsamındadır. Velayet davalarına bakan, velayet avukatları aile hukuku bakımından bilgi ve tecrübe ile donanımlıdırlar.

Velayet Hakkı

Anne baba evli ise, evlilik devam ettiği sürece velayet hakkı anne ve babaya birlikte aittir. Evli olan anne ve baba velayet hakkını birlikte kullanırlar. Velayetin eşlerden biri için son bulması ancak hakim kararına bağlıdır.

Boşanma veya ayrılık halinde müşterek çocuğun velayetine ilişkin kararı verecek olan hakimdir. Çocuğun velayeti kime bırakılmış ise, ortak çocuk üzerindeki velayet hakkını, velayet hakkı kendisine bırakılmış eş kullanır. Eşlerden birinin vefat etmesi halinde velayet hakkı sağ kalan eşe aittir. Eğer anne ve baba resmi bir evlilik hayatı kurmamış iseler velayet hakkı anneye bırakılır.

Ortak Velayet

Anne ve baba resmi olarak evli iseler müşterek çocuklarının velayeti ortaktır. Ortak velayet hakkı evli olmaları halinde anne ve babaya tanınmıştır. Ayrıca boşanma veya ayrılık sonrası hakimin kararı ile de ortak velayet devam edebilir. Boşanma davasında tarafların talebi ve çocuğun üstün yararı doğrultusunda hakim ortak velayete hükmedebilir. Ortak velayet, anlaşmalı boşanma aşamasında, en iyi boşanma avukatının düzenleyeceği anlaşmalı boşanma protokolü ile de mahkemeden talep edilebilir. Anlaşmalı boşanmada, anne ve baba müşterek çocuk üzerinde ortak velayet istiyor ise hakim bu yönde bir karar verir. Ortak velayet durumunda çocuğun bakımı gözetimi eğitimi gelişimi gibi tüm unsurlar anne ve baba tarafından adeta geçerli bir evlilik varmış gibi devam eder.

Velayetin Babaya Verildiği Durumlar

Boşanma davası sonrasında ortak çocukların ergin oluncaya dek kimin yanında kalacağı kimin velayeti altında yaşayacağına karar verilir. Çekişmeli boşanma durumunda hakim, tarafları dinleyerek ve çocuğun üstün yararını gözeterek velayete karar verir. Ancak anlaşmalı boşanmada durum daha farklıdır. Çünkü anlaşmalı boşanmada velayetin kimde olacağı, çocuğun kimin yanında yaşamına devam edeceğine anne baba birlikte karar verir.

Boşanma davasında velayetin babaya verilebilmesi, her somut olaya göre farklılık gösterir. Hakim, velayetin babaya verildiği durumları göz önünde bulundururken, çocuğun yaşını, anne veya babasının sosyo ekonomik durumunu, çocuğun yaşayacağı çevreyi, çocuk belirli bir olgunluğa erişmiş ise çocuğun beyanını dikkate alır.

Boşanma davasında annenin kusurlu olması, çocuğun babası ile birlikte yaşayacağı hayat seviyesini daha yüksek olması velayetin babaya verilmesine etki edecek durumlardır. Ayrıca, annenin boşanma sonrasında pek kötü bir hayat sürmesi de, boşanma sonrasında velayetin babaya verilmesine etki eder.

Boşanmada davası aşamasında eşlerin karşısına sorun olarak çıkan en büyük engel ne yazık ki velayet konusudur. Boşanmak isteyen eşler uzun süre velayet konusunda anlaşamamakta ve mahkemeler çogu zaman bu sebeple uzun sürmektedir. Boşanmada çocuğun velayetinin hangi durumlarda babaya verileceği konusunu kısmende olsa yukarıda ele aldık. Çekişmeli boşanmada annenin kusurlu olması, annenin çocuğu ile yaşayacağı çevrenin, çocuğun eğitimi ve gelişimi için yeterli seviyede olmaması, velayetin bırakılacağı tarafı belirlemeye etkendir.

Boşanmada Velayet

Boşanmada velayet durumu, boşanma şekline göre şekillenmektedir. Anne ve baba çekişmeli olarak boşanıyor iseler bu durum da her olayda yaşanan somut olaylar, velayet hakkının kimde olacağını etkiler. Yukarıda da değindiğimiz gibi velayetin kimde olacağına etki edecek birçok sebep vardır.

Anlaşmalı boşanmada velayet, anne ve babanın ortak rızasına göre şekillenir. Boşanmak isteyen eşler için anlaşmalı boşanma avukatı tarafından hazırlanacak olan detaylı bir anlaşmalı boşanma protokolü ile anne ve baba ortak karar alarak, çocuğun velayetinin kimde olacağına karar verirler.

Aile Hukuku Kapsamında Velayet Konularına İlişkin Daha Detaylı Bilgi Almak ve Sorunlarınıza Çözüm Üretmek İçin Bizimle İletişime Geçebilirsiniz.

AGÂH Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk

Paylaşmak Güzeldir.


SORMAK İSTEDİĞİNİZ BİR ŞEY VAR MI?

whatsapp
ara